Environmentální hodnoty a přírodní próza

Title: Environmentální hodnoty a přírodní próza
Variant title:
  • Enviromental values and the natural prose
Author: Jemelka, Petr
Source document: Studia philosophica. 2022, vol. 69, iss. 2, pp. 7-26
Extent
7-26
  • ISSN
    1803-7445 (print)
    2336-453X (online)
Type: Article
Language
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Na základě reflexe díla tří brněnských autorů (R. Těsnohlídek, J. Mahen a J. Tomeček) se text pokouší obhájit názor o kultivační roli přírodní prózy – v konfrontaci s kritickým pohledem J. Šmajse. Tato oblast umělecké tvorby představuje jednu z možností, jak čelit environmentálnímu žalu. Ten je jednou z významných charakteristik toho, jak lidé v současnosti vnímají stav světa a rizika pro budoucí existenční perspektiv
Based on the reflection of the work of three authors from Brno (R. Těsnohlídek, J. Mahen, and J. Tomeček), the paper tries to defend the opinion about the cultural role of natural prose – in confrontation with the critical view of the philosopher J. Šmajs. This area of artistic creation represents one way how to face environmental grief. This is one of the significant characteristics of how people currently perceive the state of the world and the risks for future existential perspectives
References
[1] BARTŮŠKOVÁ, Sylva. Čím vším byl rád. In LACINA, Jan – POLÁČEK, Jiří (eds.). Odkaz Jaromíra Tomečka. Brno: VERONICA 2008, s. 68–70.

[2] BARTŮŠKOVÁ, Sylva. Jaromír Tomeček. Praha: Československý spisovatel 1981.

[3] BINKA, Bohuslav. Karel Hynek Mácha, evoluční ontologie a Larry Laudan. In ŠMAJS, Josef (ed.). Aby Země nebyla jen hrobem: Literatura, kultura, příroda. Praha: Obec spisovatelů 2011, s. 159–164.

[4] CARLSON, Allen. Environmental Aesthetics. In ZALTA, Edward N. (ed.). The Stanford Encyclopedia of Philosophy [on-line, cit. 29. 9. 2022]. Dostupné z https://plato.stanford.edu/archives/win2020/entries/environmental-aesthetics/.

[5] ČERNOUŠEK, Michal. Psychologie životního prostředí. Praha: Horizont 1986.

[6] ECO, Umberto. Skeptikové a těšitelé. Praha: Svoboda 1995.

[7] FRASER, John et al. Sustaining the Conservationist. Ecopsychology. 2013, 5(2), s. 70–79.

[8] GARRARD, Greg. Ecocriticism. New York: Routledge 2011.

[9] GOLOMBEK, Bedřich. R. Těsnohlídek. Praha: Orbis 1946.

[10] HEAD, Dominic. Nature Prose: Writing in Ecological Crisis. Oxford: Oxford University Press 2022.

[11] HILTNER, Ken (ed.). Ecocriticism: The Essential Reader. New York: Routledge 2014.

[12] HOŠŤÁLEK, Antonín. Sláva pozemská je jenom dým: Rozhovor se spisovatelem Jaromírem Tomečkem. In HOŠŤÁLEK, Antonín (ed.). Výprodej: Průřez publicistikou 1990–2005. Brno: Moravskoslezský kruh 2005, s. 58–61.

[13] JANÁČEK, Leoš. Liška Bystrouška: Opera o třech dějstvích na text podle Rudolfa Těsnohlídka. Praha: SNKLU 1961.

[14] JEMELKA, Petr. Reflexe environmentální problematiky v dějinách české a slovenské filosofie. Praha: Filosofia 2016.

[15] KLAUS, Václav. Modrá, nikoli zelená planeta: Co je ohroženo: klima, nebo svoboda? Praha: Dokořán 2007.

[16] LACINA, Jan – POLÁČEK, Jiří (eds.). Odkaz Jaromíra Tomečka. Brno: VERONICA 2008.

[17] LEOPOLD, Aldo. A Sand County Almanac. Oxford: Oxford University Press 1949.

[18] LERTZMAN, Renee. Environmental Melancholia: Psychoanalytic Dimension. New York: Routledge 2015.

[19] LIBROVÁ, Hana a žáci. Věrní a rozumní: Kapitoly o ekologické zpozdilosti. Brno: Masarykova univerzita 2016.

[20] MAHEN, Jiří. Co mi liška vyprávěla. Praha: Družstevní práce 1947.

[21] MAHEN, Jiří. Částečná revise ryb dunajské oblasti. In Sborník Klubu přírodovědeckého v Brně za rok 1926, r. IX. Brno: Klub přírodovědecký 1926.

[22] MAHEN, Jiří. Rybářská knížka. Praha: SNKLU 1959.

[23] MAHENOVÁ, Karla. Život s Jiřím Mahenem. Praha: Mladá fronta 1978.

[24] MARCHA, Jaroslav. Potopený svět. Brno: Družstvo Moravského kola spisovatelů 1949.

[25] MUSIL, Libor. Těžba uhlí, problém prostředí, modernita: Jak ovlivnila ekologická výzva organizaci jedné ostravské šachty. Brno: Masarykova univerzita 1999.

[26] ROUTLEY, Richard. Is There a Need for a New, an Environmental Ethic? In Proceedings of the XVth World Congress of Philosophy. Sofia: Sofia Press 1973, s. 205–210.

[27] SEPÄNMAA, Yrjö. The Beauty of Environment: A general model for environmental aesthetics. Helsinki: Suomalainen Tiedeakatemia 1986.

[28] STEG, Linda – VAN DEN BERG, Agnes E. – DE GROOT, Judith I. M. Environmental psychology: an introduction. Malden: British Psychological Society 2013.

[29] ŠMAJS, Josef. Příroda a kultura – téma pro filosofii, vzdělání i krásnou literaturu. In ŠMAJS, Josef (ed.). Aby Země nebyla jen hrobem: Literatura, kultura, příroda. Praha: Obec spisovatelů 2011, s. 123–132.

[30] TĚSNOHLÍDEK, Rudolf. Cvrček na cestách. Praha: Československá obec sokolská 1927.

[31] TĚSNOHLÍDEK, Rudolf. Čimčirýnek a chlapci: Povídka jednoho léta. Brno: Ústřední spolek učitelský 1922.

[32] TĚSNOHLÍDEK, Rudolf. Smrt v polích a jiné soudničky. Praha: Československý spisovatel 1974.

[33] TĚSNOHLÍDEK, Rudolf. Vrba zelená. Praha: Fr. Borový 1925.

[34] TOMEČEK, Jaromír. Admirál na Dyji. Praha: SNDK 1967.

[35] TOMEČEK, Jaromír. Lásky. Praha: Albatros 1981.

[36] TOMEČEK, Jaromír. Les u řeky. Praha: SNDK 1954.

[37] TOMEČEK, Jaromír. Mezi dvěma výstřely. Ostrava: Profil 1972.

[38] TOMEČEK, Jaromír. Ryba a hvězda. Brno: Průboj 1945.

[39] TOMEČEK, Jaromír. Stříbrný lipan: Román o rybě. Moravská Ostrava – Praha: Nakladatelství J. Lukasík 1944.

[40] TOMEČEK, Jaromír. Tajemný šupinatec, máslíčko a petrželka: Fejeton. Pro přátele přírody a brněnského knihkupectví ČS vydalo propagační oddělení Československého spisovatele. Brno, rok neuveden.

[41] TOMEČEK, Jaromír. Vuí se směje: Obrazy z hor. Brno: Průboj 1944.

[42] TOMEČEK, Jaromír. Zemí révového listu. Brno: Krajské nakladatelství 1964.

[43] VIDOMUS, Petr. Oteplí se a bude líp: Česká klimaskepse v čase globálních rizik. Praha: Sociologické nakladatelství 2018.

[44] VLAŠÍN, Štěpán. Jiří Mahen. Praha: Melantrich 1977.

[45] WINDLE, Phyllis. The Ecology of Grief. BioScience. 1992, 42(5), s. 363–366.