Jemelka, Petr

Name variants:

Jemelka, Petr (preferred)
Content type
Displaying 1 - 12 of 12.

Article
Jemelka, Petr. [Braudel, F.; Coarelli, F.; Aymard, M. Morze Śródziemne: region i jego dzieje]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1985, vol. 34, iss. B32, pp. 109–110.

Article
Jemelka, Petr. Člověk v "zrcadle přírody" : několik poznámek k diskursu o lidské přirozenosti. Studia philosophica. 2023, vol. 70, iss. 2, pp. 65–75.

Article
Jemelka, Petr. Environmentální etika, etika sociálních důsledků a evoluční ontologie. Studia philosophica. 2016, vol. 63, iss. 1, pp. 69–83.

Article
Jemelka, Petr. Environmentální hodnoty a přírodní próza. Studia philosophica. 2022, vol. 69, iss. 2, pp. 7–26.

Article
Jemelka, Petr. Environmentální téma v dějinách české a slovenské filosofie doby tzv. reálného socialismu. Studia philosophica. 2023, vol. 70, iss. 1, pp. 7–30.

Article
Jemelka, Petr. Filosofie a "Weltschmerz". Studia philosophica. 2021, vol. 68, iss. 1, pp. 81–93.

Article
Jemelka, Petr. Místo pro českou filosofii v globalizujícím se světě. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 2007, vol. 56, iss. B54, pp. 103–108.

Article
Jemelka, Petr. O smyslu dějin české filosofie aneb za co může Jiří Gabriel. Studia philosophica. 2020, vol. 67, iss. 2, pp. 53–57.

Article
Jemelka, Petr. The moral context of the Sars-Cov-2 virus pandemic. Pro-Fil. 2021, vol. 22, iss. 2, pp. 56–67.

Article
Jemelka, Petr. Vesmír, lidé a viry : (Stanisław Lem). Pro-Fil. 2021, vol. 22, iss. Special issue, pp. 18–22.

Article
Jemelka, Petr. Vítězslav Gardavský – pozapomenutý brněnský filosof. Studia philosophica. 2010, vol. 57, iss. 1, pp. 79–82.

Article
Jemelka, Petr. Výročí, odpůrci a disidenti. Studia philosophica. 2014, vol. 61, iss. 2, pp. 55–67.