Sorokinův román Doktor Garin jako sequel

Title: Sorokinův román Doktor Garin jako sequel
Variant title:
  • Sorokin's novel Doctor Garin like a sequel
Source document: Slavica litteraria. 2022, vol. 25, iss. 2, pp. 63-82
Extent
63-82
  • ISSN
    1212-1509 (print)
    2336-4491 (online)
Type: Article
Language
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Studie pojednává o románu Vladimira Sorokina Doktor Garin (2021) a jeho vztahu k dalším autorovým prózám. Analyzuje přímá tematická, motivická a ideová propojení, všímá si aluzí. Konstatuje, že Sorokin vytvořil ucelenou a časově návaznou projekci zabírající 20.–60. léta 21. století. Výklad se soustředí na vizionářskou a anticipační složku Sorokinova díla, a to zvláště směrem k (ruské) politice, geopolitice a moderním technologiím. Mezi texty sleduje vývoj na trajektorii totalita – anarchie – regionalismus – globalizace a digitalizace – technologická askeze – realizace transhumanistických idejí. Doktora Garina vyhodnocuje oproti komparovaným textů jako dílo jedinečné co do adorace jednoduchých principů života a základních hodnot.
The study deals with Vladimir Sorokin's novel Doctor Garin (2021) and its relation to the author's other prose works. It analyses direct thematic, motivic and ideological connections, noting allusions beetwen texts. It notes that Sorokin has created a coherent and time-sequential projection occupying the period 2020–2060. The interpretation focuses on the visionary and anticipatory component of Sorokin's work, especially towards (Russian) politics, geopolitics and modern technologies. Among the texts, it traces developments along the trajectory of totalitarianism – anarchy – regionalism – globalization and digitalization – technological asceticism – the realization of transhumanist ideas. It evaluates Doctor Garin as unique in its adoration of the simple principles of life and fundamental values when compared to the comparing texts.
References
[1] SOROKIN, Vladimir: Den opričníka. Praha: Pistorius & Olšanská, 2009.

[2] SOROKIN, Vladimir: Doktor Garin. Praha: Pistorius & Olšanská, 2022.

[3] SOROKIN, Vladimir: Manaraga. Praha: Pistorius & Olšanská, 2017.

[4] SOROKIN, Vladimir: Telurie. Praha: Pistorius & Olšanská, 2013.

[5] SOROKIN, Vladimir: Vánice. Praha: Pistorius & Olšanská, 2010.

[6] BÍLEK, Petr A. – PROCHÁZKA, Martin – WIENDL, Jan (eds.): Utopie/dystopie: podoby – proměny – hranice [CD-ROM]. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 2015.

[7] CLAEYS, Gregory: Dystopia: a natural history: a study of modern despotism, its antecedents, and its literary diffractions. New York: Oxford University Press, 2017.

[8] ČISTOV, Kirill Vasiljevič: Russkije narodnyje social'no-utopičeskije legendy. Moskva: Izdatel'stvo "Nauka", 1967.

[9] GERASIMOV, Ilja: "Pravda russkogo tela" i sladostnoje voobraženije soobšestva. In: DOBRENKO, Jevgenij – KALININ, Ilja – LIPOVECKIJ, Mark (eds.): "Eto prosto bukvy na bumage". Vladimir Sorokin: posle literatury. Moskva: Novoje literaturnoje obozrenije, 2018, s. 512–524.

[10] GLANC, Tomáš – KLEŇHOVÁ, Jana: Lexikon ruských avantgard 20. století. Praha: Libri, 2005.

[11] MELETINSKIJ, Jeleazar Mojsejevič: Poetika mýtu. Praha: Odeon, 1989.

[12] NAXERA, Vladimír – STULÍK, Ondřej – BÍLEK, Jaroslav: Literární a filmové dystopie. Banská Bystrica: Belianum, 2015.

[13] OUŘEDNÍK, Patrik: Utopus to byl, kdo učinil mě ostrovem: pokus o vymezení jednoho žánru. Praha: Torst, 2010.

[14] PAVELKA, Zdenko: Opričníci přesedlali na mercedesy. Právo (Praha – Střední Čechy), 2010, 88, s. 5.

[15] PEŠKOVÁ, Michaela: Transformace motivu cesty v podmínkách soudobé globalizace (Sorokin – Topol). Opera slavica 30, 2020, č. 3, s. 19–29.

[16] POSPÍŠIL, Ivo: Dvě komplexní monografie: o tzv. postkomunistickém způsobu psaní a Sorokinových diskursech (preference, metodologie, žánr). (Recenze: Alena Heinritz: Postkommunistische Schreibweisen. Formen der Darstellung des Kommunismus in Romanen zu Beginn des 21. Jahrhudenrts. Heidelberg: Universitätsverlag Winter, 2021. 391 s.; Dirk Uffelmann: Vladimir Sorokins Diskurse. Ein Handbuch. Heidelberg: Universitätsverlag WINTER, 2021. 283 s.). Slavica litteraria 25, 2022, č. 1, s. 198–200.

[17] ŘEHÁK, Martin: Recepce románů Vladimira Sorokina [magisterská diplomová práce]. Vedoucí práce Mgr. Miroslav Kotásek, Ph.D. Brno: Masarykova univerzita, 2020.

[18] STRUKOV, Vlad: Medijnyje miry Vladimira Sorokina: od postmodernizma do postmedia, ili Skandal i logika rannego putinizma. In: DOBRENKO, Jevgenij – KALININ, Ilja – LIPOVECKIJ, Mark (eds.): "Eto prosto bukvy na bumage". Vladimir Sorokin: posle literatury. Moskva: Novoje literaturnoje obozrenije, 2018, s. 279–312.

[19] UFFELMANN, Dirk: Vladimir Sorokinn's discourses. A Companion. Boston: Academic Studies Press, 2020.

[20] UFFELMANN, Dirk: Vladimir Sorokins Diskurse. Ein Handbuch. Heidelberg: Universitätsverlag WINTER, 2021.

[21] CÍLEK, Václav: Katastrofismus jako životní postoj. Doba v něčem připomíná starý Řím [online]. Echo24, 3. září 2022 [cit. 20-09-2022]. Dostupné z: https://echo24.cz/a/SQJHW/cilek-esej-katastrofismus-jako-zivotni-postoj-doba-pripomina-cisarsky-rim.

[22] KOMÁREK, Stanislav: Boj s ďáblem zavedl skutečné ďábelskosti. Přeopatrnost je náhle nejvyšší ctností [online]. Echo24, 18. června 2022. [cit. 20-09-2022]. Dostupné z: https://echo24.cz/a/Sm8YF/boj-s-dablem-zavedl-skutecne-dabelskosti-preopatrnost-je-nahle-nejvyssi-ctnosti.

[23] LES DÉFIS DU TRANSHUMANISME [online]. L'impact et les enjeux des nouvelles technologies d'exploration et de thérapie du cerveau (Rapport), 13. 3. 2012 [cit. 16-10-2022]. Dostupné z: http://www.senat.fr/rap/r11-476-1/r11-476-153.html.

[24] PALÁN, Aleš. Román Manaraga od Vladimira Sorokina popírá, že literatura ztrácí obsah. [online]. Hospodářské noviny, 27.10. 2017 [cit. 20-09-2022]. Dostupné z: https://archiv.hn.cz/c1-65931400-vladimir-sorokin-manaraga-pistorius-olsansa-kniha-recenze-rusko.

[25] Posthumanimus [online]. Wikipedie [cit. 20-09-2022]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Posthumanismus.

[26] Sequel [online]. Wikipedie. [cit. 20-09-2022]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Sequel#cite_note-1.

[27] SPÁČILOVÁ, Mirka: Válka na Altaji, Čína na Sibiři. Co všechno předpověděl Vladimir Sorokin [online]. idnes.cz [cit. 20-09-2022]. Dostupné z: https://www.idnes.cz/kultura/literatura/vladimir-sorokin-den-opricnika-doktor-garin-rus-spisovatel.A220510_101215_literatura_ts.

[28] ŠOFAR, Jakub: Živago, Gulliver, Garin. Fantasmagorické puzzle z blízké budoucnosti [online]. Reflex, 9. srpna 2022. [cit. 20-09-2022]. Dostupné z: https://www.reflex.cz/clanek/kultura/114507/zivago-gulliver-garin-fantasmagoricke-puzzle-z-blizke-budoucnosti.html.

[29] Transhumanismus [online]. Wikipedie [cit. 20-09-2022]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Transhumanismus.