Krymská mozaika

Title: Krymská mozaika
Author: Dohnal, Josef
Source document: Opera Slavica. 2023, vol. 33, iss. 1, pp. 81-85
Extent
81-85
  • ISSN
    ISSN 1211-7676 (print)
    ISSN 2336-4459 (online)
Type: Review
Language
Reviewed work
Poloostrov Krym: od křižovatky kultur k ruské kolonii: Řecko - Řím - Byzanc - Osmanská říše - Krymský chanát - Ruské impérium - Sovětský svaz - Ukrajina - Ruská federace: kolektivní monografie. K vydání připravili Helena Ulbrechtová a Radomír Vlček; Martina Čechová, Radana Merzová, Radomyr Mokryk, Miroslav Olšovský, Helena Pazdiorová, Romana Štorková Maliti, Helena Ulbrechtová, Radomír Vlček. Vydání první. Praha: Slovanský ústav AV ČR, v.v.i., 2022. 382 stran. Práce Slovanského ústavu. Nová řada; svazek 60. ISBN 978-80-86420-85-1.
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

References
[1] Poloostrov Krym: od křižovatky kultur k ruské kolonii. Řecko – Řím – Byzanc – Osmanská říše – Krymský chanát – Ruské impérium – Sovětský svaz – Ukrajina – Ruská federace. K vydání připravili: H. Ulbrechtová a R. Vlček. Praha: Slovanský ústav AV ČR, 2022, 384 s. ISBN 978-80-86420-85-1.