Dvě loňské seziemistické publikace a jedna navíc

Title: Dvě loňské seziemistické publikace a jedna navíc
Source document: Linguistica Brunensia. 2023, vol. 71, iss. 1, pp. 103-106
Extent
103-106
  • ISSN
    1803-7410 (print)
    2336-4440 (online)
Type: Review
Language
Reviewed work
Černá, Alena M. Čeština Daniela Adama z Veleslavína. Praha: Filip Tomáš - Akropolis, 2022. 408 s. ISBN 978-80-7470-409-3.
Fernández Couceiro, Eduardo. Pronikání humanismu a renesance do české knižní kultury. Knižní kultura. Praha: Academia, 2022. 177 s. ISBN 978-80-200-3305-5.
Bahlcke, Joachim; Just, Jiří; Rothkegel, Martin (eds.). Konfessionelle Geschichtsschreibung im Umfeld der Böhmischen Brüder (1500-1800) : Traditionen - Akteure - Praktiken. Wiesbaden: Harrassowitz, 2022. 668 stran. Jabloniana: Quellen und Forschungen zur europäischen Kulturgeschichte der Frühen Neuzeit, Band 11. ISBN 978-3-447-11709-8.
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

References
[1] David, Zdeněk V. 2012. Nalezení střední cesty. Liberální výzva utrakvistů Římu a Lutherovi. Praha: Filosofia.

[2] Givón, T[almy]. 2002. Bio-Linguistics: The Santa Barbara lectures. Amsterdam – Philadelphia: John Benjamins.

[3] Kanda, Roman. 2020. Po czym poznać marksizm? Studia Litteraria Universitatis Iagellonicae Cracoviensis. 15, s. 123–138.

[4] Mathesius, Vilém. 1931. Nové cesty českého dějezpytu (Poznámky k rektorské řeči Pekařově). Přítomnost. 8, s. 777–778.

[5] Vykypělová, Taťána. 2013. Wege zum Neutschechischen. Studien zur Geschichte der tschechischen Schriftsprache. Hamburg: Dr. Kovač.