Poezie na křižovatce : poznámky ke kvantitativním aspektům české poezie v letech 1945–1959

Title: Poezie na křižovatce : poznámky ke kvantitativním aspektům české poezie v letech 1945–1959
Variant title:
  • Poetry at the crossroads : a contribution to the quantitative analysis of bibliographical data on Czech literature 1945–1959
Source document: Bohemica litteraria. 2023, vol. 26, iss. 2, pp. 7-28
Extent
7-28
  • ISSN
    1213-2144 (print)
    2336-4394 (online)
Type: Article
Language
Rights access
open access
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
This study, based on the quantitative analysis of bibliographical data, investigates changes in the way Czech literature was published in the period 1945–1959. Fundamental political, cultural, and social transformations during this period repeatedly impacted literary and cultural periodicals, as well as the daily press. The immediate post-war period, characterized by the swift renewal of literary and cultural life, as well as a rapid increase in the publication of literary texts, was in 1948 followed by growing restrictions on the freedom to disseminate one's own work, peaking in 1952. After this, there was a certain revival of literary production, which remained essentially stable in the second half of the 1950s. In addition to general quantitative data, this study tracks changes in more narrowly focused data sets, especially those concerning the publication of poetry during the period in question.
Note
Studie vznikla jako výstup projektu Česká literární bibliografie (LM2023043), podpořeného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky v rámci jeho aktivit na podporu výzkumných infrastruktur.
References
[1] Současná bibliografie (od roku 1945). Česká literární bibliografie [online databáze]. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., [citováno 2023-04-15]. Dostupné z: https://clb.ucl.cas.cz/

[2] LAHTI, Leo – MARJANEN, Jani – ROIVAINEN, Hege – TOLONEN, Mikko 2019 "Bibliographic Data Science and the History of the Book (c. 1500–1800)", Cataloging & Classification Quarterly 2019, Vol. 57, No.1, p. 5–23. DOI: https://doi.org/10.1080/01639374.2018.1543747

[3] MALÍNEK, Vojtěch 2022 "Možnosti využití bibliografických datasetů jako zdrojů pro kvantitativní výzkum v humanitních vědách: případ České literární bibliografie", in HLADÍK, Radim a kol.: Digitální obrat v českých humanitních a sociálních vědách (Praha: Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolinum), s. 19–44

[4] MALÍNEK, Vojtěch – HARTMANOVÁ, Pavla 2021 "Bibliografické databáze jako pramen pro datovou analýzu: potenciál a limity České literární bibliografie pro kvantitativní výzkum", Střed, 2021, roč. 13, č. 1, červenec, s. 50–81

[5] UMERLE, Tomasz a kol. 2022 An Analysis of the Current Bibliographical Data Landscape in the Humanities. A Case for the Joint Bibliodata Agendas of Public Stakeholders. Zenodo. DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.6559857

[6] VIMR, Ondřej – ROSIŃSKI, Cezary 2022 "Česká literatura ve světě: možnosti mapování ve velkém rozsahu (1820–2020)". Česká literatura 2022, roč. 70, č. 6, únor 2023, s. 711–734. DOI: https://doi.org/10.51305/cl.2022.06.03