Český literární internet a modelový recenzent

Title: Český literární internet a modelový recenzent
Variant title:
  • The Czech literary internet and model reviewer
Source document: Bohemica litteraria. 2023, vol. 26, iss. 2, pp. 29-48
Extent
29-48
  • ISSN
    1213-2144 (print)
    2336-4394 (online)
Type: Article
Language
Rights access
open access
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
This study explores the specific characteristics of literary reviewers, identified in the Czech Literary Internet project (2017–2021), who publish on websites and in electronic journals with focus on literature. The main goal of the study is to challenge certain stereotypes associated with the category of online authors and digital literature in general. The data was acquired in bibliographical format MARC21, and the final dataset contained 11,019 items covering the period 1998–2021. The dataset included 59 e-sources on various topics. The dataset was analysed for information regarding gender, age, publication activity, and publishing houses or genres reviewed. The quantitative findings produced by this analysis allowed us to visualize data in the format of a timeline and, at the same time, explore trends in certain reviewers' behaviour. The results indicate that the online environment is gender-balanced, with the majority of reviewers being over 30 years old. They typically publish in a single electronic source for several years. Further research will require the collection of additional data comparing e-sources of the same type, as well as more information about the authors' year of birth.
Note
Příspěvek vznikl v rámci projektu Česká literární bibliografie III (LM2023043) podpořeného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR v rámci jeho aktivit na podporu výzkumných infrastruktur.
References
[1] AGATA, Teru – MIYATA, Yosuke – ISHITA, Emi – IKEUCHI, Atsushi – UEDA, Shuichi 2014 "Life span of web pages. A survey of 10 million pages collected in 2001", in IEEE/ACM Joint Conference on Digital Libraries, s. 463–464 DOI: 10.1109/JCDL.2014.6970226

[2] Bibliografie českého literárního internetu, Česká literární bibliografie [online databáze]. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., [citováno 1. 6. 2022]. Dostupné z: http://internet.ucl.cas.cz/

[3] FEJFAROVÁ, Adéla 2022 Role knižních influencerů ve vztahu k nakladatelům, knihkupcům a čtenářům (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Katedra mediálních studií. Diplomová práce, vedoucí práce Jan Halada)

[4] FRANTA, Tomáš. 2018 "Software je poselství: několik poznámek k aspektům digitální literatury", Bohemica Olomucensia, roč. 10, č. 2, s. 119–143

[5] HARTMANOVÁ, Pavla 2021 Digitální literatura a sociální média (Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta)

[6] HARTMANOVÁ, Pavla 2022 "Rozdíly a průsečíky literární kritiky v tisku a online v roce 2021", Bohemica Olomucensia, roč. 14, č. 3, s. 16–36 DOI: 10.5507/bo.2022.030

[7] HARTMANOVÁ, Pavla 2023 Databáze český literární internet [dataset]. Repozitář ASEP. DOI: 10.57680/asep.0573247

[8] HRDINA, Matouš 2023 "Slzy, klišé, svoboda. BookTok dělá z literatury mnohem živější médium", A2, roč. 19, č. 6, 15. 3., s. 4

[9] JANOUŠEK, Pavel 2021 "Literatura teď, tady a spolu? Literární komunikace na internetu jako otázka", Bohemica Olomucensia, roč. 13, č. 1, s. 216–221

[10] LOTKA, Alfred James 1926 "The Frequency Distribution of Scientific Productivity", Journal of the Washington Academy of Science, Vol. 16, No. 12, pp. 317–323

[11] PIORECKÝ, Karel 2016 Česká literatura a nová média (Praha: Academia)

[12] O projektu – iLiteratura.cz, iLiteratura – zdroj vaší knižní inspirace [online]. [citováno 31. 3. 2023] Dostupné z: https://www.iliteratura.cz/o-projektu

[13] SIMANOWSKI, Roberto 2011 Digital art and meaning: reading kinetic poetry, text machines, mapping art, and interactive installations (Minneapolis: University of Minnesota Press)