O čtení a interpretaci pohledem Milana Suchomela

Title: O čtení a interpretaci pohledem Milana Suchomela
Source document: Bohemica litteraria. 2023, vol. 26, iss. 2, pp. 97-101
Extent
97-101
  • ISSN
    1213-2144 (print)
    2336-4394 (online)
Type: Anniversary article; Obituary
Language
Rights access
open access
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Note
Při práci na textu byly využity zdroje výzkumné infrastruktury Česká literární bibliografie - https://clb.ucl.cas.cz/ (kód ORJ: 90136).
References
[1] SUCHOMEL, Milan 1992 Literatura z času krize. Šest pohledů na českou prózu 1958-1967 (Brno: Atlantis)

[2] SUCHOMEL, Milan 1995 Co zbylo z recenzenta. Literární kritika 1954-1994. Ed. Bednářová, Jitka (Brno: Vetus Via)

[3] SUCHOMEL, Milan 1997 "Jiné oči Jiřího Mahena. Mahenův Měsíc: text, kontext, čtenáři", in MAHEN, Jiří: Měsíc - Suchomel, Milan: Jiné oči Jiřího Mahena (Brno: Jota), s. 97-214

[4] SUCHOMEL, Milan 2020 "Život je krátký, i když někdy trvá dlouho: rozhovor s literárním kritikem a historikem prof. Milanem Suchomelem", Česká literatura 68, 2020, č. 2, s. 204-213 [rozmlouval O. Sládek]

[5] SUCHOMEL, Milan (ed.) 1970 Mámivá noc (Praha: Odeon)

[6] SUCHOMEL, Milan (ed.) 2000 Příběhy lásky v české literatuře od počátků k dnešku (Brno: Host)

[7] BEDNÁŘOVÁ, Jitka 1995 "Doslov", in Suchomel, Milan: Co zbylo z recenzenta. Literární kritika 1954-1994. Ed. Bednářová, Jitka (Brno: Vetus Via), s. 241-247

[8] BLATNÝ, Lev 1961 Housle v mrakodrapu. Eds. Suchomel, Milan; Palas, Karel (Brno: Krajské nakladatelství)

[9] PEŠAT, Zdeněk 1998 "Mahenův Měsíc a jeho interpretace", Literární noviny 9, 1998, č. 2, 14. 1., s. 6

[10] RILKE, Rainer Maria 2017 Elegie z Duina; Sonety Orfeovi; přel. Suchomel, Milan (Červený Kostelec: Pavel Mervart)

[11] THEER, Otakar 1980 Hořká idyla. Eds. Suchomel, Milan; Válek Vlastimil (Praha: Odeon)

[12] UHDE, Milan 2013 Rozpomínky, co na sebe vím (Praha - Brno: Torst - Host)

[13] ZELINSKÝ, MIROSLAV 1993 "Kritika inspirací a ironií", Tvar 4, č. 16, 22. 4., s. 10-11