Ohlédnutí za působením mezinárodního Konsorcia literárněvědné bohemistiky

Title: Ohlédnutí za působením mezinárodního Konsorcia literárněvědné bohemistiky
Author: Gnot, Anna
Source document: Bohemica litteraria. 2023, vol. 26, iss. 2, pp. 111-113
Extent
111-113
  • ISSN
    1213-2144 (print)
    2336-4394 (online)
Type: News
Language
Rights access
open access
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

References
[1] GNOT, Anna 2022 "Několik otázek ke světové bohemistice. Výsledky ankety bohemistického konsorcia při příležitosti VI. kongresu světové literárněvědné bohemistiky", Česká literatura, 2022, roč. 70, č. 2, s. 241-245