Moravskoslezská škola doktorských studií. Seminář 2

Image
Author (corporate): Masarykova univerzita
Contributor
Měřínský, Zdeněk (Editor)
Klápště, Jan (Editor)
Edition
1. vyd.
Place of publication
Brno
Publisher
Masarykova univerzita
Year of publication
2011
Extent
147 s.
Series
  • Dissertationes archaeologicae Brunenses/Pragensesque. Supplementum; 2
ISBN
9788021056718
Language
Czech
Slovak
Link to MU library catalogue: 701914
Description
  • Sborník je výběrem z příspěvků odpřednášených na doktorandských seminářích pořádaných v rámci grantového projektu GAČR: Moravskoslezská škola doktorských studií. Autoři článků jsou posluchači doktorského studijního programu vědních oborů archeologie a antropologie na Masarykově univerzitě. V úvodu sborníku prof. PhDr. Zdeněk Měřínský, CSc., jako řešitel projektu, krátce charakterizuje jeho vývoj, glosuje jednotlivé doktorské semináře a také obsah samotné publikace. Sborník obsahuje 19 článků. V příspěvcích se čtenář může dozvědět něco ze života paleolitika Jana Kniese, údaje o osídlení Moravy v mladší době kamenné, zajímavosti o zpracovatelích kovů a jejich výrobcích z doby bronzové, nebo také informace o moravské populaci v raném či vrcholném středověku.
License: Not specified license
Rights holder
Masarykova univerzita – Filozofická fakulta
Rights access
open access
hidden-section Úvod
Page Chapter number Title
3-4 Úvod | pdf icon Měřínský, Zdeněk
hidden-section Zum Gellet
Page Chapter number Title
5-6 Zum Gellet | pdf icon Měřínský, Zdeněk
hidden-section Seznam autorů
Page Chapter number Title
7 Seznam autorů | pdf icon
Page Chapter number Title
8-15 Vývoj na území Zemplína v závere neolitu | pdf icon Attresová, Mária
Page Chapter number Title
16-24 Archeologická expozice jako prostředek komunikace | pdf icon Dolák, Jan
Page Chapter number Title
25-33 Petrografická a geochemická charakteristika obsidiánových zdrojů v Turecku s ohledem na obsidiánové artefakty z Tell Arbid Abyadu v Sýrii | pdf icon Drápalová, Radka; Přichystal, Antonín
Page Chapter number Title
34-53 Rozbor výzdoby keramiky ze sídliště kultury s moravskou malovanou keramikou na lokalitě Znojmo-Novosady | pdf icon Hájek, Zdeněk
Page Chapter number Title
54-65 K otázce horákovské "expanze" do oblasti lužických popelnicových polí | pdf icon Holubová, Zuzana
Page Chapter number Title
66-71 Asymetrie kostí horní končetiny u jedince z Pohanska u Břeclavi | pdf icon Konášová, Kateřina; Drozdová, Eva; Smrčka, Václav
Page Chapter number Title
72-83 Přehled mineralogických metod použitelných pro studium provenience štípané křišťálové industrie | pdf icon Kontár, Martin
Page Chapter number Title
84-92 Pilníkářská rukodělná produkce a její závěrečná fáze v obci Křižánky na česko-moravském pomezí | pdf icon Michalička, Václav
Page Chapter number Title
93-108 Analýza sídelních strategií mladopaleolitických lovců v oblasti Brněnska a Vyškovska | pdf icon Mlejnek, Ondřej
Page Chapter number Title
109-116 Archeologický výzkum parkánové hradby v Lázeňské ulici v Chrudimi a jeho dopad na poznání halštatského osídlení regionu | pdf icon Novák, Miroslav
Page Chapter number Title
117-123 K problematice vesnického domu na Hané | pdf icon Novotný, Martin
Page Chapter number Title
124-135 Velkomoravská keramika z Břeclavi-Pohanska - Jižního předhradí | pdf icon Pokorná, Lucie
Page Chapter number Title
136-141 Jsem znamením lásky, neodhazuj mě : příspěvek k symbolice středověkého šperku | pdf icon Šlancarová, Věra
hidden-section Zkratky
Page Chapter number Title
142-143 Zkratky | pdf icon