Paleolit východních svahů Drahanské vrchoviny

Image
Contributor
Měřínský, Zdeněk (Editor)
Klápště, Jan (Editor)
Edition
1. vyd.
Place of publication
Brno
Publisher
Masarykova univerzita
Year of publication
2015
Extent
171 s.
Series
  • Dissertationes archaeologicae Brunenses / Pragensesque; 18
ISBN
978-80-210-7818-5
Language
Czech
Link to MU library catalogue: 6338985
Note
  • Příprava této disertační práce byla podpořena granty GA ČR GD404/05/H527 – Moravskoslezská škola archeologických doktorandských studií, GA ČR GD404/09/H020 – Moravskoslezská škola archeologických doktorandských studií II a Cenou Společnosti Hugo Obermaiera za rok 2012.
License: Not specified license
Rights holder
Ondřej Mlejnek
Masarykova univerzita. Filozofická fakulta
Rights access
open access
hidden-section [Přílohy]
Page Chapter number Title
[Přílohy] | pdf icon Mlejnek, Ondřej
hidden-section Poděkování
Page Chapter number Title
7 Poděkování | pdf icon Mlejnek, Ondřej
hidden-section Úvod
Page Chapter number Title
9-11 1. | Úvod | pdf icon Mlejnek, Ondřej
hidden-section Přírodní podmínky
Page Chapter number Title
12-16 2. | Přírodní podmínky | pdf icon Mlejnek, Ondřej
hidden-section Metodika
Page Chapter number Title
17-24 3. | Metodika | pdf icon Mlejnek, Ondřej
hidden-section Dějiny výzkumů
Page Chapter number Title
25-31 4. | Dějiny výzkumů | pdf icon Mlejnek, Ondřej
hidden-section Katalog lokalit
Page Chapter number Title
32-134 5. | Katalog lokalit | pdf icon Mlejnek, Ondřej
Page Chapter number Title
135-139 6. | Statistické zpracování získaných dat | pdf icon Mlejnek, Ondřej
Page Chapter number Title
140-145 7. | Vývoj osídlení východních svahů Drahanské vrchoviny v paleolitu | pdf icon Mlejnek, Ondřej
hidden-section Sídelní strategie
Page Chapter number Title
146-154 8. | Sídelní strategie | pdf icon Mlejnek, Ondřej
hidden-section Závěr
Page Chapter number Title
155-157 9. | Závěr | pdf icon Mlejnek, Ondřej
hidden-section Seznam literatury
Page Chapter number Title
158-166 Seznam literatury | pdf icon Mlejnek, Ondřej
hidden-section Seznam zkratek
Page Chapter number Title
167 Seznam zkratek | pdf icon Mlejnek, Ondřej
hidden-section Seznam příloh
Page Chapter number Title
168 Seznam příloh | pdf icon Mlejnek, Ondřej
hidden-section Summary
Page Chapter number Title
169-171 Summary | pdf icon Mlejnek, Ondřej