Obce s malotřídkou

Title: Obce s malotřídkou
Variant title:
  • Municipalities with small schools with composite classes
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 2008, vol. 56, iss. U13, pp. [53]-64
Extent
[53]-64
  • ISSN
    1211-6971
Type: Article
Language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Článek je výzkumnou zprávou z dotazníkového šetření realizovaného na malotřídních školách v ČR na jaře roku 2008. Je věnován analýze vybraných charakteristik venkovských obcí, které tyto školy zřizují. Ukazuje, jaké mají tyto obce základní demografické a geografické charakteristiky a jak se tyto promítají do charakteristik samotných malotřídek. Dále se podrobněji věnuje tématům občanské vybavenosti a občanského potenciálu obcí, které malotřídky zřizují. Data ukazují, že tyto obce jsou vybaveny velmi dobře, avšak jejich občanský potenciál není příliš velký. Malotřídky svými aktivitami nad rámec vyučování tento potenciál zvyšují a je možné je v tomto smyslu vnímat jako významnou sociokulturní instituci našich vesnic.
The paper is a research report to a questionnaire survey performed at small schools with composite classes in the Czech Republic in the spring of 2008. It presents the analysis of selected characteristics of rural municipalities which are the founders of these schools. Basic demographic and geographic characteristics of these municipalities are outlined and their projection into the characteristics of the schools themselves is discussed. Issues of citizen facilities and civic potential of municipalities founding small schools with composite classes are discussed in detail. The data show that the level of citizen facilities in these municipalities is good while the civic potential is not too great. Small schools with composite classes help to increase this potential by offering leisure-time activities beyond their educational work and may thus be regarded as an important socio-cultural institution operating in rural areas in the Czech Republic.