Edice středověkého diplomatického materiálu

Image
Edition
1. vyd.
Place of publication
Brno
Publisher
Masarykova univerzita
Year of publication
2014
Extent
98 s.
ISBN
978-80-210-6999-2
978-80-210-7000-4 (online : pdf)
978-80-210-7001-1 (online : ePub)
978-80-210-7002-8 (online : Mobipocket)
Language
Czech
Link to MU library catalogue: 1016436
Note
  • Dílo bylo vytvořeno v rámci projektu Filozofická fakulta jako pracoviště excelentního vzdělávání: Komplexní inovace studijních oborů a programů na FF MU s ohledem na požadavky znalostní ekonomiky (FIFA), reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0228 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost.
Rights holder
Masarykova univerzita. Filozofická fakulta
Rights access
open access
Download EPUB  ( bytes)
Download MOBI  ( bytes)
hidden-section Předmluva
Page Chapter number Title
5-7 Předmluva | pdf icon Krmíčková, Helena
Page Chapter number Title
8-9 1 | Přehledy edičních řad. Repertorium fontium historiae medii aevi | pdf icon Krmíčková, Helena
Page Chapter number Title
10-14 2 | Úsilí o vydávání našich nejstarších diplomatických pramenů : (cesta k vydávání Českého diplomatáře) | pdf icon Krmíčková, Helena
Page Chapter number Title
15-21 3 | Codex diplomaticus et epistolaris Moraviae, Moravský diplomatář | pdf icon Krmíčková, Helena
Page Chapter number Title
22-32 4 | Codex diplomaticus et epistolaris regni Bohemiae, Český diplomatář | pdf icon Krmíčková, Helena
Page Chapter number Title
33-38 5 | Regesta diplomatica nec non epistolaria Bohemiae et Moraviae, Českomoravská regesta | pdf icon Krmíčková, Helena
Page Chapter number Title
39-42 6 | Regesta Bohemiae et Moraviae aetatis Venceslai IV. (1378 dec. – 1419 aug. 16.) | pdf icon Krmíčková, Helena
Page Chapter number Title
43-46 7 | Monumenta Vaticana res gestas Bohemicas illustrantia | pdf icon Krmíčková, Helena
Page Chapter number Title
47-50 8 | Zpřístupňování listin korunního archivu. Archivum coronae regni Bohemiae | pdf icon Krmíčková, Helena
Page Chapter number Title
51-53 9 | Codex iuris municipalis regni Bohemiae, Sbírka pramenů práva městského království českého | pdf icon Krmíčková, Helena
Page Chapter number Title
54 10 | Listář a listinář Oldřicha z Rožmberka | pdf icon Krmíčková, Helena
Page Chapter number Title
55-56 11 | Archiv český, čili, Staré písemné památky české i moravské | pdf icon Krmíčková, Helena
hidden-section Desky zemské
Page Chapter number Title
66-71 12 | Desky zemské | pdf icon Krmíčková, Helena
hidden-section Desky dvorské
Page Chapter number Title
72-73 13 | Desky dvorské | pdf icon Krmíčková, Helena
Page Chapter number Title
74-81 14 | Edice písemností institucí církevní správy | pdf icon Krmíčková, Helena
Page Chapter number Title
82-84 15 | Edice písemností středověké univerzity. Monumenta historica Universitatis Pragensis | pdf icon Krmíčková, Helena
hidden-section Dodatek
Page Chapter number Title
85-90 16 | Dodatek | pdf icon Krmíčková, Helena
hidden-section Seznam zkratek edicí
Page Chapter number Title
91 Seznam zkratek edicí | pdf icon Krmíčková, Helena
Page Chapter number Title
92-93 Výběrový seznam doplňkové literatury | pdf icon Krmíčková, Helena
hidden-section Jmenný rejstřík
Page Chapter number Title
94-98 Jmenný rejstřík | pdf icon Krmíčková, Helena