La traduction tchèque du français

Image
Author: Raková, Zuzana
Edition
1. vyd.
Place of publication
Brno
Publisher
Masarykova univerzita
Year of publication
2014
Extent
139 s.
ISBN
978-80-210-6775-2
978-80-210-6776-9 (online : pdf)
978-80-210-6777-6 (online : ePub)
978-80-210-6778-3 (online : Mobipocket)
Language
French
Link to MU library catalogue: 1016401
Note
  • Dílo bylo vytvořeno v rámci projektu Filozofická fakulta jako pracoviště excelentního vzdělávání: Komplexní inovace studijních oborů a programů na FF MU s ohledem na požadavky znalostní ekonomiky (FIFA), reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0228 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost.
License: CC BY 3.0 CZ
Rights holder
Masarykova univerzita. Filozofická fakulta
Rights access
open access
Download EPUB  ( bytes)
Download MOBI  ( bytes)
hidden-section Introduction
Page Chapter number Title
5-7 Introduction | pdf icon Raková, Zuzana
Page Chapter number Title
8-13 Aperçu de la traduction en lan gue tchèque avant la fin du XVIIIe siècle et l'évolution des strat égies de traduction en tchèque | pdf icon Raková, Zuzana
La traduction tchèque du français
Page Chapter number Title
14-16 1. | La renaissance nationale tchèque (1790-1850) | pdf icon Raková, Zuzana
17-33 2. | La traduction du français dans le demi-siècle avant la Grande guerre | pdf icon Raková, Zuzana
34-43 3. | La traduction dans l'entre-deux-guerres | pdf icon Raková, Zuzana
44-48 4. | La traduction tchèque du français entre 1939 et 1953 | pdf icon Raková, Zuzana
48-65 5. | La traduction tchèque du français entre 1948 et 1960 | pdf icon Raková, Zuzana
65-71 6. | La traduction tchèque du français entre 1960 et 1969 | pdf icon Raková, Zuzana
72-80 7. | La traduction tchèque du français entre 1970 et 1989 | pdf icon Raková, Zuzana
81 8. | Accès du lecteur tchèque à la littérature française 1948-1989 | pdf icon Raková, Zuzana
82-85 9. | La traduction tchèque du français après 1989 | pdf icon Raková, Zuzana
85-127 10. | Les grands traducteurs du français après 1945 | pdf icon Raková, Zuzana
hidden-section Conclusion
Page Chapter number Title
128-130 Conclusion | pdf icon Raková, Zuzana
hidden-section Bibliographie
Page Chapter number Title
131-132 Bibliographie | pdf icon Raková, Zuzana
Page Chapter number Title
133-139 Annexe – exemple d'une analyse descriptive d'un texte traduit | pdf icon Raková, Zuzana