Syntax latinských vedlejších vět

Image
Author: Mikulová, Jana
Edition
1. vyd.
Place of publication
Brno
Publisher
Masarykova univerzita
Year of publication
2014
Extent
498 s.
ISBN
978-80-210-7207-7
978-80-210-7208-4 (online : pdf)
978-80-210-7209-1 (online : ePub)
978-80-210-7210-7 (online : Mobipocket)
Language
Czech
Latin
Link to MU library catalogue: 1025645
Subject headings
Note
  • Dílo bylo vytvořeno v rámci projektu Filozofická fakulta jako pracoviště excelentního vzdělávání: Komplexní inovace studijních oborů a programů na FF MU s ohledem na požadavky znalostní ekonomiky (FIFA), reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0228 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost.
Rights holder
Masarykova univerzita. Filozofická fakulta
Rights access
open access
Download EPUB  ( bytes)
Download MOBI  ( bytes)
hidden-section [Poděkování]
Page Chapter number Title
8 [Poděkování] | pdf icon Mikulová, Jana
hidden-section Předmluva
Page Chapter number Title
9-10 Předmluva | pdf icon Mikulová, Jana
Výkladová část
Page Chapter number Title
13-17 Úvod | pdf icon Mikulová, Jana
19-36 Čas, způsob a vid | pdf icon Mikulová, Jana
37-49 Časová souslednost | pdf icon Mikulová, Jana
51-55 Systém latinských vedlejších vět | pdf icon Mikulová, Jana
57 Obsahové věty | pdf icon Mikulová, Jana
59-73 Infinitivní konstrukce | pdf icon Mikulová, Jana
75-87 Obsahové věty oznamovací spojkové | pdf icon Mikulová, Jana
89-104 Obsahové věty žádací s určitým slovesem | pdf icon Mikulová, Jana
105-110 Přehledy | pdf icon Mikulová, Jana
111-122 Obsahové věty tázací | pdf icon Mikulová, Jana
123-135 Věty vztažné | pdf icon Mikulová, Jana
137-162 Věty časové | pdf icon Mikulová, Jana
163-171 Věty účelové | pdf icon Mikulová, Jana
173-182 Věty účinkové | pdf icon Mikulová, Jana
183-191 Věty příčinné, důvodové | pdf icon Mikulová, Jana
193-207 Věty podmínkové | pdf icon Mikulová, Jana
209-219 Věty přípustkové | pdf icon Mikulová, Jana
221-237 Věty způsobové a srovnávací | pdf icon Mikulová, Jana
239-264 Konjunktivy závislé na konjunktivu nebo infinitivu, způsobové závislost | pdf icon Mikulová, Jana
265-289 Závislá podmínková souvětí | pdf icon Mikulová, Jana
291-301 Nepřímá řeč | pdf icon Mikulová, Jana
303-308 Přehledy | pdf icon Mikulová, Jana
Cvičebnice
Page Chapter number Title
311-315 Konjunktiv ve větách hlavních | pdf icon Mikulová, Jana
317-322 Souslednost časová | pdf icon Mikulová, Jana
323-327 Obsahové věty: infinitivní konstrukce, participiální konstrukce | pdf icon Mikulová, Jana
329-343 Obsahové věty oznamovací spojkové | pdf icon Mikulová, Jana
345-362 Obsahové věty žádací | pdf icon Mikulová, Jana
363-370 Obsahové věty tázací | pdf icon Mikulová, Jana
371-378 Věty vztažné | pdf icon Mikulová, Jana
379-408 Věty časové | pdf icon Mikulová, Jana
409-415 Věty účelové | pdf icon Mikulová, Jana
417-425 Věty účinkové | pdf icon Mikulová, Jana
427-433 Věty příčinné a důvodové | pdf icon Mikulová, Jana
435-442 Věty podmínkové | pdf icon Mikulová, Jana
443-451 Věty přípustkové | pdf icon Mikulová, Jana
453-462 Věty způsobové a srovnávací | pdf icon Mikulová, Jana
463-474 Způsobová závislost | pdf icon Mikulová, Jana
475-488 Věty podmínkové v závislosti | pdf icon Mikulová, Jana
489-494 Nepřímá řeč | pdf icon Mikulová, Jana
Page Chapter number Title
495-498 Použitá a doporučená literatura | pdf icon Mikulová, Jana