Expressivität in der Sprache der Märchen im Deutschen und im Tschechischen

Title: Expressivität in der Sprache der Märchen im Deutschen und im Tschechischen
Variant title:
  • Expressivity in the language of fairytales in German and Czech
  • Expresivita v jazyce pohádek v němčině a češtině
Author: Mikulová, Anna
Edition
Vydání 1.
Place of publication
Brno
Publisher
Masarykova univerzita
Year of publication
2012
Extent
298 s.
Series
  • Spisy Masarykovy univerzity v Brně, Filozofická fakulta = Opera Universitatis Masarykianae Brunensis, Facultas philosophica, 1211-3034; 411
ISBN
978-80-210-6128-6
Language
German
Czech
Link to MU library catalogue: 877051
Description
  • Die Monographie behandelt die Problematik der Expressivität der Märchensprache im Deutschen und im Tschechischen. Im theoretischen Teil wird die Expressivität theoretisch festgelegt, das Genre der Märchen behandelt und dann im praktischen Teil wird es nach ihren Belegen auf den einzelnen Sprachebenen gesucht. Es wurden ausgewählte Märchen der Gebrüder Grimm, Clemens von Brentano, Michael Ende, Karel Jaromír Erben, Božena Němcová und Karel Čapek analysiert. Die Monographie geht auf eine umfangreiche Untersuchung zahlreicher Märchentexte zurück.
  • The monography deals the problems of expressivity of language in fairy-tales of German and Czech proveniance. The Author tries to define the expressivity and fairytale theoreticaly and to present examples of the expressivity in several language levels. The article bases on a large research of fairytales by Grimms, Clemens von Brentano, Michael Ende, Karel Jaromír Erben, Božena Němcová and Karel Čapek.
  • Monografie rozebírá problematiku expresivity jazyka v různých pohádkách německé a české provenience. Autorka se pokouší vymezit teoreticky problematiku expresivity v jazyce, jakož i představit žánr pohádky. V praktické části analyzuje vybrané pohádky bratří Grimmů, Clemense von Brentano, Michaela Ende, Karla Jaromíra Erben, Boženy Němcové a Karla Čapka a předkládá doklady expresivity z různých jazykových rovin. Monografie vychází z rozsáhlého výzkumu a předkládá doklady z pohádek jmenovaných autorů.
License: Not specified license
Rights access
embargoed access
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Chapter number Title Custom text
[An erster Stelle möchte ich mich ... : Danksagung] | 5
Mikulová, Anna
PDF
hidden-section Vorwort
Chapter number Title Custom text
Vorwort | 11–13
Mikulová, Anna
PDF
I. Theoretischer Teil
Chapter number Title Custom text
Vorwort | 14–21
Mikulová, Anna
PDF
1. | Expressivität | 21–47
Mikulová, Anna
PDF
2. | Märchen | 47–86
Mikulová, Anna
PDF
3. | Methodologie | 87–90
Mikulová, Anna
PDF
II. Praktischer Teil
Chapter number Title Custom text
1. | Phonologische Ebene | 91–100
Mikulová, Anna
PDF
2. | Morphologie, Grammatik, Wortbildung | 101–184
Mikulová, Anna
PDF
3. | Syntax, Textlinguistik, Pragmatik | 185–221
Mikulová, Anna
PDF
4. | Lexikologie | 222–233
Mikulová, Anna
PDF
5. | Stilistik | 234–261
Mikulová, Anna
PDF
6. | Übersetzungsproblematik | 262–277
Mikulová, Anna
PDF
III. Expressivität der Märchensprache
Chapter number Title Custom text
Schlussbetrachtung | 278
Mikulová, Anna
PDF
1. | Expressivität der Sprache | 279–282
Mikulová, Anna
PDF
2. | Ergebnisse der Untersuchung | 283–291
Mikulová, Anna
PDF
3. | Zusammenfassung | 292–294
Mikulová, Anna
PDF
hidden-section Bibliographie
Chapter number Title Custom text
Bibliographie | 295–298
Mikulová, Anna
PDF