Tvořivost ve vědě a technice : psychologická studie

Image
Edition
Vyd. 1.
Place of publication
Brno
Publisher
Universita J.E. Purkyně
Year of publication
1973
Extent
271 s.
Series
  • Spisy University J.E. Purkyně v Brně, Filosofická fakulta = Opera Universitatis Purkynianae Brunensis, Facultas philosophica; 190
Language
Czech
Link to MU library catalogue: 117706
License: Not specified license
Rights holder
Masarykova univerzita – Filozofická fakulta
Rights access
open access
hidden-section Úvod
Page Chapter number Title
5-8 Úvod | pdf icon Chalupa, Bohumír
Část I. Teoretická východiska
Page Chapter number Title
11-24 1. | Vymezení podstaty tvořivosti a její psychologické stránky | pdf icon Chalupa, Bohumír
25-76 2. | Analýza procesu tvořivosti a organizace řešení problémů | pdf icon Chalupa, Bohumír
77-93 3. | Tvořivá činnost a její psychická struktura | pdf icon Chalupa, Bohumír
94-106 4. | Osobnost a tvořivost | pdf icon Chalupa, Bohumír
107-115 5. | Vliv podmínek prostředí na tvůrčí práci | pdf icon Chalupa, Bohumír
116-124 6. | Produkty a výsledky tvořivé činnosti | pdf icon Chalupa, Bohumír
Část II. Některá nová výzkumná zjištění
Page Chapter number Title
127-129 Úvod | pdf icon Chalupa, Bohumír
130-151 7. | Psychologická analýza práce výzkumných pracovníků | pdf icon Chalupa, Bohumír
152-188 8. | Psychologická analýza práce pracovníků projektového ústavu | pdf icon Chalupa, Bohumír
189-216 9. | Psychologická charakteristika výzkumných pracovníků a produktivita tvůrčí práce | pdf icon Chalupa, Bohumír
217-232 10. | Analýza spokojenosti výzkumných pracovníků | pdf icon Chalupa, Bohumír
233-241 11. | Závěry a diskuse výsledků | pdf icon Chalupa, Bohumír
hidden-section Literatura
Page Chapter number Title
242-250 Literatura | pdf icon Chalupa, Bohumír
Page Chapter number Title
251-255 Творчество в науке и технике : психологический очерк | pdf icon Chalupa, Bohumír
Page Chapter number Title
256-259 Creativity in science and technology : psychological study | pdf icon Chalupa, Bohumír
hidden-section Rejstřík jmenný
Page Chapter number Title
260-262 Rejstřík jmenný | pdf icon Chalupa, Bohumír
hidden-section Rejstřík věcný
Page Chapter number Title
263-269 Rejstřík věcný | pdf icon Chalupa, Bohumír