Aspekty dialektu

Image
Author: Chloupek, Jan
Edition
Vyd. 1.
Place of publication
Brno
Publisher
Universita J.E. Purkyně
Year of publication
1971
Extent
134 s.
Series
  • Spisy University J.E. Purkyně v Brně, Filosofická fakulta = Opera Universitatis Purkynianae Brunensis, Facultas philosophica; 163
Language
Czech
Link to MU library catalogue: 5470
License: Not specified license
Rights holder
Masarykova univerzita – Filozofická fakulta
Rights access
open access
hidden-section Úvod
Page Chapter number Title
7-9 I. | Úvod | pdf icon Chloupek, Jan
Page Chapter number Title
10-21 II. | Dialekt a ostatní útvary národního jazyka | pdf icon Chloupek, Jan
Page Chapter number Title
22-29 III. | Aspekty dialektu a jeho struktura | pdf icon Chloupek, Jan
Page Chapter number Title
30-36 IV. | Stálé promluvové faktory a systém dialektu | pdf icon Chloupek, Jan
Page Chapter number Title
37-63 V. | Nářeční výpověď (věta) | pdf icon Chloupek, Jan
hidden-section Nářeční souvětí
Page Chapter number Title
64-88 VI. | Nářeční souvětí | pdf icon Chloupek, Jan
Page Chapter number Title
89-92 VII. | Reprodukování projevu | pdf icon Chloupek, Jan
Page Chapter number Title
93-95 VIII. | Zvláštnosti při spojování větných členů | pdf icon Chloupek, Jan
Page Chapter number Title
96-101 IX. | Nářeční pořádek slov | pdf icon Chloupek, Jan
hidden-section Odumírání dialektů
Page Chapter number Title
102-108 X. | Odumírání dialektů | pdf icon Chloupek, Jan
hidden-section Dodatek
Page Chapter number Title
109-114 Dodatek | pdf icon Chloupek, Jan
Page Chapter number Title
115-120 Ukázky mluvených projevů | pdf icon Chloupek, Jan
hidden-section Literatura
Page Chapter number Title
121-124 Literatura | pdf icon Chloupek, Jan
hidden-section Aspects of the dialect
Page Chapter number Title
125-130 Aspects of the dialect | pdf icon Chloupek, Jan
Page Chapter number Title
131 Index obecných výkladů | pdf icon Chloupek, Jan