Eschatologie v díle Jana Husa

Title: Eschatologie v díle Jana Husa
Variant title:
  • Eschatology in the work of Jan Hus
Edition
Vydání první
Place of publication
Brno
Publisher
Filozofická fakulta, Masarykova univerzita
Year of publication
2015
Extent
370 stran
Series
  • Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity = Opera Facultatis philosophicae Universitatis Masarykianae, ISSN 1211-3034; 432
ISBN
978-80-210-7953-3
Language
Czech
Link to MU library catalogue: 6355548
Description
  • Kniha představuje Husovy myšlenky o posledních věcech tak, jak nám je dnes zprostředkovává jeho dílo a jeho život, které tvoří nerozlučný celek. Vychází z obsahového, jazykového a literárněhistorického rozboru Husových vybraných, zejména latinských kázání a korespondence. Zohledňuje však také další jeho díla i tvorbu jiných, pro tuto problematiku relevantních autorů – především Milíče z Kroměříže, Matěje z Janova a Johna Wyclifa. Představuje tak Husovu eschatologii v širším, především reformačním kontextu.
  • The book presents Hus's views on the last things in the way the indivisible whole of his work and life teaches us. It draws on a content, linguistic, and literary-historical analysis of Hus's selected works, especially his Latin sermons and his correspondence. Moreover, it takes into account his other works as well as the production of other relevant authors, especially Milíč of Kroměříž, Matěj of Janov, and John Wycliffe. It thus presents Hus's eschatology in a wider context of church reformation.
Note
  • Kniha vychází díky podpoře Grantové agentury ČR v rámci projektu GA ČR 13-21620S "Magistri Iohannis Hus Opera omnia. Ediční projekt v rámci přípravy Husova výročí v roce 2015".
License: Not specified license
Rights holder
Lucie Mazalová
Masarykova univerzita
Rights access
embargoed access
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

hidden-section Úvod
Chapter number Title Custom text
Úvod | 9–13
Mazalová, Lucie
PDF
Chapter number Title Custom text
1. | Pojem eschatologie a studium eschatologie Husovy | 15–19
Mazalová, Lucie
PDF
Chapter number Title Custom text
2. | Dosavadní studium Husovy eschatologie | 21–35
Mazalová, Lucie
PDF
hidden-section Metodologie
Chapter number Title Custom text
3. | Metodologie | 37–42
Mazalová, Lucie
PDF
Chapter number Title Custom text
4. | Okolnosti vzniku a působení Husovy eschatologie | 43–100
Mazalová, Lucie
PDF
Chapter number Title Custom text
5. | Eschatologie v kázání Diliges dominum Deum | 101–150
Mazalová, Lucie
PDF
Chapter number Title Custom text
6. | Eschatologie v kázání State succincti | 151–178
Mazalová, Lucie
PDF
Chapter number Title Custom text
7. | Eschatologie v kázání Spiritum nolite extinguere | 179–191
Mazalová, Lucie
PDF
hidden-section Eschatologie v listech
Chapter number Title Custom text
8. | Eschatologie v listech | 193–223
Mazalová, Lucie
PDF
Chapter number Title Custom text
9. | Husovo pojetí Antikrista v kontextu Husova systematickoteologického díla a tvorby jiných autorů | 225–260
Mazalová, Lucie
PDF
Chapter number Title Custom text
10. | Eschatologie v kázání Confirmate corda vestra | 261–269
Mazalová, Lucie
PDF
Chapter number Title Custom text
11. | Eschatologie v kázání Dixit Martha ad Iesum | 271–298
Mazalová, Lucie
PDF
Chapter number Title Custom text
12. | Husovy představy o záhrobí v kontextu předchozích Husových děl a představ jiných autorů | 299–309
Mazalová, Lucie
PDF
hidden-section Shrnutí a závěry
Chapter number Title Custom text
13. | Shrnutí a závěry | 311–333
Mazalová, Lucie
PDF
hidden-section Závěr
Chapter number Title Custom text
Závěr | 335–337
Mazalová, Lucie
PDF
hidden-section Summary
Chapter number Title Custom text
Summary | 339–342
Mazalová, Lucie
PDF
Chapter number Title Custom text
Seznam pramenů a literatury | 343–364
Mazalová, Lucie
PDF
hidden-section Obrazová příloha
Chapter number Title Custom text
Obrazová příloha | 365–370
Mazalová, Lucie
PDF