Des rives des autres : nouveaux récits, nouvelles esthétiques : auteurs contemporains de l'Afrique francophone subsaharienne du point de vue de l'hybridité, des migrations et de la globalisation mondiale

Title: Des rives des autres : nouveaux récits, nouvelles esthétiques : auteurs contemporains de l'Afrique francophone subsaharienne du point de vue de l'hybridité, des migrations et de la globalisation mondiale
Variant title:
  • From the shores of the others : new narratives, new aesthetics : contemporary authors of Subsaharan Francophone Africa from the perspective of migrations, hybridity and world globalization
Author: Vurm, Petr
Edition
Première édition
Place of publication
Brno
Publisher
Masaryk University Press
Year of publication
2021
Extent
245 stran
Series
  • Opera Facultatis philosophicae Universitatis Masarykianae = Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, ISSN 1211-3034; 512
ISBN
978-80-210-9925-8
978-80-210-9926-5 (online ; pdf)
Language
French
Link to MU library catalogue: 6498564
Description
  • Kniha se detailně zaměřuje na tvorbu současných frankofonních afrických autorů ze subsaharské Afriky a kriticky je analyzuje v patřičném historickém, společenském, kulturním a literárním kontextu. Na dobře vymezeném a logicky zdůvodněném korpusu děl se pokouší osvětlit stěžejní současné témata tohoto psaní, jako jsou postmoderní hybridita, métissage, migrace a exily, to vše na pozadí současného globalizovaného a stále propojenějšího světa.
  • The aim of the book is to look closely at writings of contemporary Francophone African authors from Sub-Saharan Africa by providing their critical analysis in an appropriate historical, social, cultural and literary context. More specifically, on a well-delimited and logically justified corpus of texts it tries to shed some light on crucial contemporary issues of this writing such as postmodern hybridity, métissage, migrations and exiles on the background of contemporary globalized and increasingly interconnected world.
Note
  • Livre publié avec le soutien de la Fondation pour la Science de la République tchèque (Czech Science Foundation), projet GA ČR 17-26127S "Nouveaux narratifs, nouvelles esthétiques : les auteurs contemporains de l'Afrique francophone du point de vue de l'hybridité, des migrations et de la globalisation mondiale".
  • Tato kniha je výsledkem badatelské činnosti podporované Grantovou agenturou České republiky v rámci grantu GA ČR 17-26127S "Nové narativy, nové estetiky: současní frankofonní afričtí autoři z pohledu hybridity, migrací a světové globalizace".
License: Not specified license
Rights holder
Masarykova univerzita
Rights access
open access
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Chapter number Title Custom text
1 | Des rives initiales : littérature francophone à une période de changements globaux | 9–18
Vurm, Petr
PDF
Chapter number Title Custom text
2 | Des rives ancestrales : contextes et circonstances | 19–46
Vurm, Petr
PDF
Chapter number Title Custom text
3 | Des rives des autres : migrations, exils, diasporas | 47–84
Vurm, Petr
PDF
Chapter number Title Custom text
4 | Des rives métissées : métissages, hybridités, identités frontalières | 85–124
Vurm, Petr
PDF
Chapter number Title Custom text
5 | Des rives nouvelles : humour, ironie et enfance | 125–162
Vurm, Petr
PDF
Chapter number Title Custom text
6 | Des rives mondiales : la littérature-monde et les nouvelles tendances | 163–214
Vurm, Petr
PDF
hidden-section Arriver…
Chapter number Title Custom text
7 | Arriver… | 215–218
Vurm, Petr
PDF
hidden-section Résumé
Chapter number Title Custom text
Résumé | 219–221
Vurm, Petr
PDF
Chapter number Title Custom text
From the shores of the others : new narratives, new aesthetics: contemporary authors of Subsaharan Francophone Africa from the perspective of migrations, hybridity and world globalization : summary | 223–225
Vurm, Petr
PDF
hidden-section Bibliographie
Chapter number Title Custom text
Bibliographie | 227–244
PDF
Chapter number Title Custom text
Liste des tableaux et des schémas | 245
PDF