Des rives des autres : nouveaux récits, nouvelles esthétiques : auteurs contemporains de l'Afrique francophone subsaharienne du point de vue de l'hybridité, des migrations et de la globalisation mondiale

Image
Variant title
From the shores of the others : new narratives, new aesthetics : contemporary authors of Subsaharan Francophone Africa from the perspective of migrations, hybridity and world globalization
Author: Vurm, Petr
Edition
Première édition
Place of publication
Brno
Publisher
Masaryk University Press
Year of publication
2021
Extent
245 stran
Series
  • Opera Facultatis philosophicae Universitatis Masarykianae = Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, ISSN 1211-3034; 512
ISBN
978-80-210-9925-8
978-80-210-9926-5 (online ; pdf)
Language
French
Link to MU library catalogue: 6498564
Description
  • Kniha se detailně zaměřuje na tvorbu současných frankofonních afrických autorů ze subsaharské Afriky a kriticky je analyzuje v patřičném historickém, společenském, kulturním a literárním kontextu. Na dobře vymezeném a logicky zdůvodněném korpusu děl se pokouší osvětlit stěžejní současné témata tohoto psaní, jako jsou postmoderní hybridita, métissage, migrace a exily, to vše na pozadí současného globalizovaného a stále propojenějšího světa.
  • The aim of the book is to look closely at writings of contemporary Francophone African authors from Sub-Saharan Africa by providing their critical analysis in an appropriate historical, social, cultural and literary context. More specifically, on a well-delimited and logically justified corpus of texts it tries to shed some light on crucial contemporary issues of this writing such as postmodern hybridity, métissage, migrations and exiles on the background of contemporary globalized and increasingly interconnected world.
Note
  • Livre publié avec le soutien de la Fondation pour la Science de la République tchèque (Czech Science Foundation), projet GA ČR 17-26127S "Nouveaux narratifs, nouvelles esthétiques : les auteurs contemporains de l'Afrique francophone du point de vue de l'hybridité, des migrations et de la globalisation mondiale".
  • Tato kniha je výsledkem badatelské činnosti podporované Grantovou agenturou České republiky v rámci grantu GA ČR 17-26127S "Nové narativy, nové estetiky: současní frankofonní afričtí autoři z pohledu hybridity, migrací a světové globalizace".
License: Not specified license
Rights holder
Masarykova univerzita
Rights access
open access
Page Chapter number Title
9-18 1 | Des rives initiales : littérature francophone à une période de changements globaux | pdf icon Vurm, Petr
Page Chapter number Title
19-46 2 | Des rives ancestrales : contextes et circonstances | pdf icon Vurm, Petr
Page Chapter number Title
47-84 3 | Des rives des autres : migrations, exils, diasporas | pdf icon Vurm, Petr
Page Chapter number Title
85-124 4 | Des rives métissées : métissages, hybridités, identités frontalières | pdf icon Vurm, Petr
Page Chapter number Title
125-162 5 | Des rives nouvelles : humour, ironie et enfance | pdf icon Vurm, Petr
Page Chapter number Title
163-214 6 | Des rives mondiales : la littérature-monde et les nouvelles tendances | pdf icon Vurm, Petr
hidden-section Arriver…
Page Chapter number Title
215-218 7 | Arriver… | pdf icon Vurm, Petr
hidden-section Résumé
Page Chapter number Title
219-221 Résumé | pdf icon Vurm, Petr
Page Chapter number Title
223-225 From the shores of the others : new narratives, new aesthetics: contemporary authors of Subsaharan Francophone Africa from the perspective of migrations, hybridity and world globalization : summary | pdf icon Vurm, Petr
hidden-section Bibliographie
Page Chapter number Title
227-244 Bibliographie | pdf icon
Page Chapter number Title
245 Liste des tableaux et des schémas | pdf icon