Centrum versus periferie : moravská kritika v českém literárním poli

Title: Centrum versus periferie : moravská kritika v českém literárním poli
Variant title:
  • Center versus periphery : Moravian criticism in the Czech literary field
Author: Fránek, Michal
Source document: Bohemica litteraria. 2019, vol. 22, iss. 2, pp. 130-155
Extent
130-155
  • ISSN
    1213-2144 (print)
    2336-4394 (online)
Type: Article
Language
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
The study deals with the origin and discursive methods of the so-called Moravian school of criticism in the 1880s, focusing primarily on its disagreements with the work of the Prague literary center. In connection to the sociology of literature by Pierre Bourdieu, the differentiation is understood as a means to gain a share in the symbolic market of the Czech literary field.
Note
Studie vznikla s podporou na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné instituce 68378068. Při její přípravě byly využity zdroje výzkumné infrastruktury Česká literární bibliografie (http://clb.ucl.cas.cz).
References
[1] ANONYM, 1886a. "Matička Praha – macechou?", Moravská orlice 15 (24), 1886, č. 4, 6. 1., s. 1

[2] ANONYM, 1886b. "Literární střed na Moravě", Moravská orlice 15 (24), 1886, č. 29, 6. 2., s. 1–2

[3] ANONYM, 1893. "Feuilleton", Lumír 21, 1893, č. 5, s. 60

[4] BAČKOVSKÝ, František, 1881. "Urbánkův věstník bibliografický", Literární listy 2, 1881, č. 4, s. 35; č. 5, s. 43–44

[5] BAYER, František, 1882. "Přehled literatury české na Moravě za rok 1880", Literární listy 3, 1882, č. 5, s. 42–43

[6] B. Č., 1884. "Ballady a legendy Aug. Eug. Mužíka", Literární listy 5, 1884, č. 11, s. 89–90; č. 95–96

[7] BENEŠOVSKÝ-VESELÝ, J. J., 1886. "Několik slov k naší 'otázce spisovatelské'. I.", Rozhledy literární 1, 1886/1887, č. 3, s. 69–71

[8] ČECH, Leander, 1885a. "O úkolu krásné literatury české na Moravě", in Herben, Jan – Kabelík, Jan – Roháček, František (eds.): Zora. Almanah k desítiletému trvání Moravské Besedy 3 (Praha: Moravská Beseda), s. 21–27

[9] ČECH, Leander, 1885b. "Zora", Světozor 19, 1884/1885, č. 7, s. 110

[10] ČECH, Leander, 1885c. "Zasláno", Literární listy 6, 1885, č. 12, s. 148

[11] DLOUHÝ, František, 1885. "Zora. Almanah k desítiletému trvání Moravské besedy", Literární listy 6, 1885, č. 2, s. 25–26 (pseud. A. F. Tichý)

[12] DLOUHÝ, František, 1886. "Několik upřímných slov", Literární listy 7, 1886, č. 20, s. 326–327

[13] DLOUHÝ, František, 1888. "Jan Lier: Feuilletony", Literární listy 9, 1888, č. 22, s. 365–366, č. 24, s. 399–403 (pseud. A. F. Tichý)

[14] DURDÍK, Josef, 1874. Kritika. Výbor úvah o zjevech literárních a uměleckých (Praha: František A. Urbánek)

[15] DURDÍK, Josef, 1875. Všeobecná aesthetika (Praha: I. L. Kober)

[16] DURDÍK, Josef, 1881. Poetika jakožto aesthetika umění básnického. Díl I. (Praha: I. L. Kober)

[17] FIŠER, Zdeněk (ed.), 2004. Korespondence Aloise Vojtěcha Šembery, sv. 4. Listy českým přátelům (Vysoké Mýto: Regionální muzeum)

[18] HÁLEK, Vítězslav, 1958. "Dalmatská města", in idem Obrázky z cest, eds. D. Jeřábek a V. Válek (Praha: SNKLHU), s. 94–99

[19] HERBEN, Jan, 1881. "Přehled činnosti duševní na Moravě", Ruch 3, 1881, č. 5, s. 59–60, č. 6, s. č. 7, s. 86–87 (pseud. J. Kalina)

[20] HERBEN, Jan, 1886a. "O jedné povinnosti českého spisovatelstva", Rozhledy literární 1, 1886-1887, č. 1, s. 2–3

[21] HERBEN, Jan, 1886b. "(Zasláno). O jedné povinnosti českého spisovatelstva. II. Poznámka", Rozhledy literární 1, 1886-1887, č. 4–5, s. 147–148

[22] HERBEN, Jan, 1909. "Tak zv. moravský separatism", Čas 22, č. 199, s. 2–3; č. 202, s. 2–3; č. 203, s. 2–3

[23] HÝSEK, Miloslav, 1909. "Dějiny t. zv. moravského separatismu", Časopis Matice moravské 41, 1909, s. 24–51, 146–172

[24] KOSINA, Jan Evangelista, 1878. Hovory olympské. Díl první. Hovory o jazyku a literatuře (Brno: Karl Winiker)

[25] KOSINA, Jan Evangelista, 1888. Drobné spisy 1 (Přerov: Fr. Bayer)

[26] KVAPIL, Jaroslav, 1892. "Literární kapitoly", Hlas národa 7, č. 140, 21. 5.

[27] LIER, Jan, 1886. Hra s ohněm (Praha: Libuše, Matice zábavy a vědění)

[28] LIER, Jan, 1888a. Feuilletony 2 (Praha: František Šimáček)

[29] LIER, Jan, 1888b. "Co naši spisovatelé a básníci podávají národu?", Čas 2, 1887/1888, č. 22, s. 343–347

[30] LUDVÍK, Emil, 1881. "Česká kritika", Literární listy 2, 1881, č. 4, s. 34

[31] MASARYK, Tomáš Garrigue, 1888. "Co naši spisovatelé a básníci podávají národu?", Čas 2, 1887/1888, č. 20, s. 313–318

[32] MIŘIOVSKÝ, Emanuel, 1885. "Zora. Almanach k desítiletému trvání Moravské besedy", Zlatá Praha 2, 1885, č. 8 (příloha), s. 30–31

[33] MUŽÍK, Augustin Eugen, 1884. Ballady a legendy (Praha: J. R. Vilímek)

[34] NOVÁK, Arne, 1922. Problémy moravské literatury. Vstupní přednáška na Filosofické fakultě Masarykovy university v Brně dne 22. listopadu r. 1921 (Brno: Polygrafie

[35] PENÍŽEK, Josef, 1883a. "V záhybech společnosti – Chladem a teplem. Básně Františka X. Svobody", Literární listy 4, 1883, č. 13, s. 106–107

[36] PENÍŽEK, Josef, 1883b. "Paprsky. Drobné zrní. Širokým proudem. Básně Františka X. Svobody", Literární listy 4, 1883, č. 21, s. 170–171

[37] PITTAUER, Hynek, 1883. "Otázka literárního středu na Moravě", Literární listy 4, č. 1, s. 1–3; č. 2, s. 9–10; č. 3, s. 17–18; č. 4, s. 28-29; č. 5, s. 36–37 (pseud. P. I. Tauer)

[38] QUIS, Ladislav, 1872. Z ruchu. Básně (Praha: Rohlíček a Sievers)

[39] REDAKCE LITERÁRNÍCH LISTŮ, 1880a. "Prohlášení redakce", Literární listy 1, 1880, č. 1, s. 1

[40] REDAKCE LITERÁRNÍCH LISTŮ, 1880b. "Listárna redakční", Literární listy 1, 1880, č. 4, s. 32

[41] REDAKCE LITERÁRNÍCH LISTŮ, 1881. "Listárna redakční", Literární listy 2, 1881, č. 1, s. 12

[42] REDAKCE LITERÁRNÍCH LISTŮ, 1883a. "Listárna redakční", Literární listy 4, 1883, č. 13, s. 108

[43] REDAKCE LITERÁRNÍCH LISTŮ, 1883b. "Listárna redakční", Literární listy 4, 1883, č. 16-17, s. 140

[44] REDAKCE LITERÁRNÍCH LISTŮ, 1888. "Listárna redakční", Literární listy 9, 1888, č. 7, s. 124

[45] RŮŽIČKA, Robert, 1886a. "Neoprávněné výčitky", Rozhledy literární 1, 1886/1887, č. 2, s. 57–58 (šifra R.)

[46] RŮŽIČKA, Robert, 1886b. "Několik upřímných slov", Rozhledy literární 1, 1886/1887, č. 4–5, s. 145–146

[47] SADOVSKÝ, Otakar, 1881. "Tak se o nás nesmí psáti", Literární listy 2, 1881, č. 4, s. 31–32

[48] ŠIFRA α, 1885. "Zora. Almanach k desítiletému trvání Moravské besedy", Světozor 19, 1884/1885, č. 6, s. 92

[49] ŠIFRA F., 1885. "Zora. Almanach k desítiletému trvání Moravské besedy", Národní listy 25, 1885, č. 10, 10. 1., s. 2

[50] ŠIFRA x. y., 1886. "Několik slov o moravské kritice (Hlas z "Prostřední lhoty")", Obzor 9, č. 14 a 15, s. 209–211

[51] ŠALDA, František Xaver, 1949. "Literární kapitoly", in idem Kritické projevy I, ed. Jiří Pistorius (Praha: Melantrich), s. 197–210

[52] ŠMÍDEK, Karel, 1870. "Literární ruch na Moravě v novější době", Časopis Matice moravské 2, 1870, s. 1–17, 65–76, 97–111, 168–186

[53] ŠŤASTNÝ, Vladimír, 1886. "O literárním centru na Moravě", Obzor 9, 1886, č. 4, s. 60–61, č. 5, s. 75–77

[54] VRCHLICKÝ, Jaroslav, 1885. "Listy z Prahy. VII", Lumír 13, 1885, č. 8, s. 128 (pseud. Anubis)

[55] VRCHLICKÝ, Jaroslav, 1886. "Listy z Prahy. VII", Lumír 14, 1886, č. 26, s. 416 (pseud. Quosego)

[56] BOURDIEU, Pierre, 2010. Pravidla umění. Vznik a struktura literárního pole; přel. Petr Kyloušek, Petr Dytrt (Brno: Host)

[57] HAMAN, Aleš, 2010. Trvání v proměně. Česká literatura 19. století (Praha: ARSCI)

[58] HAMAN, Aleš – TUREČEK, Dalibor a kol., 2015. Český a slovenský literární parnasismus. Synopticko-pulzační model kulturního jevu (Brno: Host)

[59] HOLANOVÁ, Markéta, 2015. "Ukrutný konec čtenáře krváků. Kampaň F. A. Urbánka proti kolportážním románům jako případ morální paniky", in Woegerbauer, Michael – Píša, Petr – Šámal, Petr – Janáček, Pavel a kol.: V obecném zájmu. Cenzura a sociální regulace literatury v moderní české kultuře. Sv. I (1749-1938) (Praha: Academia – Ústav pro českou literaturu), s. 589–603

[60] JEŽKOVÁ, Petra, 2014. Obležen národem dramatiků. Jan Lier (1852–1917) (Praha: Academia)

[61] KRÁLÍK, Oldřich, 1967. F. X. Šalda a Jaroslav Vrchlický. Příspěvek k velkému tématu (Olomouc: Vzorná okresní knihovna)

[62] LANTOVÁ, Lidmila, 1969. Hledání hodnot (O literární kritice devadesátých let) (Praha: Academia)

[63] MÁCHAL, Jan, 1926. Boje o nové směry v české literatuře (1880–1900) (Praha: Jednota českých filologů)

[64] ŘEPA, Milan, 2001. Moravané nebo Češi? Vývoj českého národního vědomí na Moravě v 19. století (Brno: Doplněk)

[65] STREJČEK, Ferdinand, 1915. Lumírovci a jejich boje kolem roku 1880 (Praha: ČAVU)

[66] VODIČKA, Felix, 1949. "Ediční poznámka", in František Xaver Šalda: Kritické projevy I. (1892–1893). Soubor díla F. X. Šaldy, sv. 10 (Praha: Melantrich), s. 463–492

[67] ZAJAC, Peter, 2002. "Jaroslav Vrchlický, moderna a koniec storočia", Česká literatura 50, č. 6, s. 625–642