Fránek, Michal

Name variants:

Fránek, Michal (preferred)
Content type
Displaying 1 - 9 of 9.

Article
Fránek, Michal. Básnická alegorie jako politikum a paradoxy její recepce na příkladu poezie Julia Zeyera a Svatopluka Čecha. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. V, Řada literárněvědná bohemistická. 2007, vol. 56, iss. V10, pp. 123–133.

Article
Fránek, Michal. Centrum versus periferie : moravská kritika v českém literárním poli. Bohemica litteraria. 2019, vol. 22, iss. 2, pp. 130–155.

Chapter
Fránek, Michal. Fantaskní motivy v české próze druhé poloviny 19. století. In: Na rozhraní světů : fantastická literatura v mezioborovém zkoumání. 2016, pp. 165–180.

Article
Fránek, Michal. Podoby motivů výměnkářství v české próze 2. poloviny 19. století. Bohemica litteraria. 2014, vol. 17, iss. 1, pp. 107–130.

Article
Fránek, Michal. Romantismus Julia Zeyera z pohledu dobové literární kritiky. Bohemica litteraria. 2011, vol. 14, iss. 1, pp. 3–9.

Article
Hrdina, Martin; Fránek, Michal. Úvodem. Bohemica litteraria. 2019, vol. 22, iss. 2, pp. 7–8.