Zdeněk Kožmín a umění interpretace

Title: Zdeněk Kožmín a umění interpretace
Variant title:
  • Zdeněk Kožmín and the art of interpretation
Author: Tlustý, Jan
Source document: Bohemica litteraria. 2016, vol. 19, iss. 2, pp. 55-74
Extent
55-74
  • ISSN
    1213-2144 (print)
    2336-4394 (online)
Type: Article
Language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
The paper analyses the fundaments of Zdeněk Kožmín's interpretative approach and outlines the similarities between his methodology and structuralism, phenomenology, hermeneutics and deconstructivism. Apart from general issues concerning interpretation, the paper focuses on Kožmín's contribution to the theory of interpretation, specifically the "blow-up" method and the vision of an author's poetics through the categories of space and time. The paper also outlines the origins of some of Kožmín's studies.
References
[1] BARTHES, Roland, 1994 [1980]. Světlá komora. Vysvětlivka k fotografii (Bratislava: Archa)

[2] ČERVENKA, Miroslav, 1992 [1968 strojopis]. Významová výstavba literárního díla (Praha: Univerzita Karlova)

[3] GADAMER, Hans-Georg, 2010 [1960]. Pravda a metoda I, přel. D. Mik (Praha: Triáda)

[4] HEIDEGGER, Martin, 2016 [1935]. Původ uměleckého díla, přel. I. Chvatík (Praha: Oikoymenh)

[5] HROCH, Jaroslav, 2009. "Exkurs: K hlubinně filosofické a hermeneutické dimenzi poezie Vladimíra Holana", in týž, Filosofická, strukturální a hlubinná hermeneutika, s. 79–108 (Brno: Marek Konečný)

[6] CHALUPECKÝ, Jindřich, 2001 [1977]. "Umění a transcendence", Revolver revue 45, s. 7–23

[7] JANKOVIČ, Milan, 2005. Cesty za smyslem literárního díla (Praha: Nakladatelství Karolinum)

[8] JANKOVIČ, Milan, 2015. Cesty za smyslem literárního díla II (Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR)

[9] KOKEŠOVÁ, Eva (ed.), 2015. Zdeněk Kožmín: Místo, které jsem směl… (Zastávka: POINT CZ)

[10] KOŽMÍN, Zdeněk, 1967. Umění stylu (Praha: Československý spisovatel)

[11] KOŽMÍN, Zdeněk, 1968. Styl Vančurovy prózy (Brno: Universita J. E. Purkyně)

[12] KOŽMÍN, Zdeněk, 1985a. "Tvořivý sloh ve škole", in Próza a poezie ve výchovně vzdělávací práci na ZŠ a SŠ (Praha: SPN), s. 277–395

[13] KOŽMÍN, Zdeněk, 1985b. "Inspirace a sloh", Český jazyk a literatura 35, č. 5, s. 202–213

[14] KOŽMÍN, Zdeněk, 1986. Interpretace básní (Praha: SPN)

[15] KOŽMÍN, Zdeněk, 1989. Zvětšeniny ze stylu bratří Čapků (Brno: Blok)

[16] KOŽMÍN, Zdeněk, 1990. Umění básně (Brno: K22a)

[17] KOŽMÍN, Zdeněk, 1994a. Skácel (Brno: Jota)

[18] KOŽMÍN, Zdeněk, 1994b. "Patočka a Holan ve francouzském kontextu", Tvar 5, č. 19, s. 10.

[19] KOŽMÍN, Zdeněk, 1995a. Studie a kritiky (Praha: Torst)

[20] KOŽMÍN, Zdeněk, 1995b [1994]. "O interpretaci. Otázky Jiřího Holého pro Zdeňka Kožmína", in týž, Studie a kritiky (Praha: Torst), s. 566–572

[21] KOŽMÍN, Zdeněk, 1995c [1991]. "Mukařovského poetika a situace interpretace", in týž, Studie a kritiky (Praha: Torst), s. 529–533

[22] KOŽMÍN, Zdeněk, 1995d [1994]. "Co zbylo z anděla", in týž, Studie a kritiky (Praha: Torst), s. 550–554

[23] KOŽMÍN, Zdeněk, 1995e [1969]. "Logický model a interpretace", in týž, Studie a kritiky (Praha: Torst), s. 260–265

[24] KOŽMÍN, Zdeněk, 1995f [1967]. "Mezi existencí a významem. Poznámky k interpretaci literárního díla", in týž, Studie a kritiky (Praha: Torst), s. 266–275

[25] KOŽMÍN, Zdeněk, 1995g [1969]. "Halasův prostor", in týž, Studie a kritiky (Praha: Torst), s. 161–166

[26] KOŽMÍN, Zdeněk, 1995h [1970]. "Báseň a prostor", in týž, Studie a kritiky (Praha: Torst), s. 251–259

[27] KOŽMÍN, Zdeněk, 1995i [1969]. "Styl a člověk", in týž, Studie a kritiky (Praha: Torst), s. 326–328

[28] KOŽMÍN, Zdeněk, 1995j [1968]. "Problémy antropologické poetiky", in týž, Studie a kritiky (Praha: Torst), s. 329–333

[29] KOŽMÍN, Zdeněk, 1995k. Struktury (Brno: Rovnost)

[30] KOŽMÍN, Zdeněk, 1997. Interpretace básní, 2. vydání (Brno: Masarykova univerzita)

[31] KOŽMÍN, Zdeněk, 1998. Smysl dekonstrukce. Derridovské průřezy (Brno: Masarykovy univerzita)

[32] KOŽMÍN, Zdeněk, 1999. "Identita v románech Franze Kafky a Milana Kundery", Host, č. 5, s. 16–20

[33] KOŽMÍN, Zdeněk, 2000. "Rekonstrukce románového prostoru Kafkovy Ameriky", SPFFBU V 3, s. 53–63

[34] KOŽMÍN, Zdeněk, 2001a. Modely interpretace. Patočkovské průřezy (Brno: Masarykova univerzita)

[35] KOŽMÍN, Zdeněk, 2001b. "Kafkův román Zámek a geneze jeho prostoru", SPFFBU, V 4, s. 77–89

[36] KOŽMÍN, Zdeněk, 2003. Existencionalita. Malé eseje k Holanově sbírce "Předposlední" (Brno: Masarykova univerzita)

[37] KOŽMÍNOVI, Zdeněk a Drahomíra, 2007. Zvětšeniny z Komenského. Modely a detaily (Brno: Host).

[38] MUKAŘOVSKÝ, Jan, 2000 [1943]. "Záměrnost a nezáměrnost v umění", Studie I, ed. M. Červenka a M. Jankovič (Brno: Host), s. 353–388

[39] PATOČKA, Jan, 1996 [1946]. Nejstarší řecká filozofie (Praha: Vyšehrad)

[40] PATOČKA, Jan, 2006 [1969]. "Spisovatel a jeho věc", in týž, Češi I, (Praha: Oikoymenh), s. 280–292

[41] RICOEUR, Paul, 1995 [1980]. "Appropriation", in týž, Hermeneutics and the Human Sciences, přel. J. B. Thompson, (Cambridge: Cambridge University Press), s. 182–193

[42] RICOEUR, Paul, 2004 [1973]. "Hermeneutická funkce odstupu", in týž, Úkol hermeneutiky, přel. A. Kliková (Praha: Filosofia), s. 27–41

[43] RICOEUR, Paul, 2005 [1977]. "Vysvětlovat a rozumět", přel. P. Tůma, Reflexe, roč. neuveden, č. 27, s. 95–114

[44] TLUSTÝ, Jan, 2006. "Bibliografie prof. PhDr. Zdeňka Kožmína, CSc., od r. 1995", SPFFBU, V 9, s. 9–13