2

Title: Bohemica litteraria
Year: 2016
Volume: 19
Issue: 2
Publication year
2016
ISSN
1213-2144 (print)
2336-4394 (online)
hidden section Editorial
Title Document
Editorial | 5–6
Tlustý, Jan
PDF
Studie
Title Document
Zdeněk Kožmín jako teoretik oboru tvůrčí psaní | 9–17
Fišer, Zbyněk
PDF
Tvořivý popis | 18–24
Jedličková, Alice; Fedrová, Stanislava
PDF
Zdeněk Kožmín interpretující: nad Máchovou znělkou "Tichý tis nad růži stíny sklání" | 25–31
Urválková, Zuzana
PDF
Zdeněk Kožmín a strukturalismus | 32–48
Sládek, Ondřej
PDF
Čím je báseň velká | 49–54
Suchomel, Milan
PDF
Zdeněk Kožmín a umění interpretace | 55–74
Tlustý, Jan
PDF
Vzpomínky
Title Document
Zdeněk Kožmín jako inspirátor svých studentů | 77–79
Prokeš, Josef
PDF
Umění pedagogického stylu | 80–84
Blažejovský, Jaromír
PDF
Zvětšeniny z prosince | 85–89
Přibáň, Michal
PDF
Ale je Holan
Title Document
Ale je Holan, 1997 | 93–113
Kožmín, Zdeněk
PDF