Zdeněk Kožmín jako teoretik oboru tvůrčí psaní

Variant title
Zdeněk Kožmín as a theorist of creative writing
Author: Fišer, Zbyněk
Source document: Bohemica litteraria. 2016, vol. 19, iss. 2, pp. 9-17
Extent
9-17
  • ISSN
    1213-2144 (print)
    2336-4394 (online)
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license
Abstract(s)
Zdeněk Kožmín regards theory and practice of creative writing as an open didactic system, which helps writers develop their creative thinking, develop their personality, and enhance their language and communication competencies with regard to reception and production of texts. It is a methodologically innovative system that enables the teacher's pedagogical transformations through intermedial and cognitivist understanding of text and writing as tools of successful communication on human being in the contemporary world.
Document
References:
[1] BÖTTCHER, Ingrid – BECKER-MROTZEK, Michae, 2003. Texte bearbeiten, bewerten und benoten (Berlin: Cornelsen Verlag Scriptor) DVOŘÁK, Jan (ed.) 2001 Psaní jako sebevyjádření (Hradec Králové: Gaudeamus)

[2] HARČARÍKOVÁ, Petra – KLIMOVIČ, Martin, 2011. Naratíva v detskej reči (Prešov: Prešovská univerzita v Prešove)

[3] KLIMOVIČ, Martin, 2010. Tvorivé písanie v mladšom školskom veku (Prešov: Prešovská univerzita v Prešove)

[4] KOŽMÍN, Zdeněk, 1989. Zvětšeniny za stylu bratří Čapků (Brno: Blok)

[5] KOŽMÍN, Zdeněk, 1995. Tvořivý sloh. Malé traktáty a malé scénáře (Praha: Victoria Publishing)

[6] KOŽMÍN, Zdeněk, 1997. Interpretace básní (Brno: Masarykova univerzita)

[7] LIPTÁKOVÁ, Ľudmila et al. (ed.), 2011. Integrovaná didaktika slovenského jazyka a literatúry pre primárne vzdelávanie (Prešov: Prešovská univerzita v Prešove)

[8] STEINER, Anne, 2007. Anders schreiben lernen (Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren)

[9] ŠALAMOUNOVÁ, Zuzana, 2012. Tvůrčí psaní jako cesta k tvořivé pedagogické komunikaci, in Z. Fišer a kol. Tvůrčí psaní v literární výchově jako nástroj poznávání (Brno: Masarykova univerzita), s. 37–78

[10] TURNER, Mark, 2005. Literární mysl. O původu myšlení a jazyka (Brno: Host)