Zdeněk Kožmín a strukturalismus

Title: Zdeněk Kožmín a strukturalismus
Variant title:
  • Zdeněk Kožmín and structuralism
Source document: Bohemica litteraria. 2016, vol. 19, iss. 2, pp. 32-48
Extent
32-48
  • ISSN
    1213-2144 (print)
    2336-4394 (online)
Type: Article
Language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Zdeněk Kožmín produced a wealth of inspiring literary interpretations, but he is also the author of a specific interpretation method. he present study deals with Kožmín's relationship to structuralism, mapping the structuralist principles adopted by him and incorporated into his theoretical and methodological apparatus. The text outlines seven key principles (a work of art as a sui generis phenomenon, working with material, concept of the whole and structure, understanding a work of art as a sign, concept of a model, dynamics of structures, and dialectics). The author of the paper demonstrates that structural analysis of a literary work and description of structural formation became an indivisible part of Kožmín's approach to interpretation of literary works. Nonetheless, Kožmín did not perceive structuralism as the only possible method of studying literary works, but rather as a point of departure, a support for developing an interpretative dialogue with a text. Kožmín's unique contribution to Czech literary heory and criticism lies in enriching structuralism with the dimension of hermeneutics and a philosophical-existential perspective.
References
[1] JANKOVIČ, Milan – PEŠAT, Zdeněk – VODIČKA, Felix, 1966. Struktura a smysl literárního díla (Praha: Československý spisovatel)

[2] KOŽMÍN, Zdeněk, 1967a. Umění stylu. Úloha jazyka v současné próze (Praha: Československý spisovatel)

[3] KOŽMÍN, Zdeněk, 1967b. "Smysl struktury a strukturalismus", Plamen 9, č. 6, s. 116–117

[4] KOŽMÍN, Zdeněk, 1968. Styl Vančurovy prózy. Spisy Pedagogické fakulty University J. E. Purkyně v Brně, č. 2 (Brno: Universita J. E. Purkyně)

[5] KOŽMÍN, Zdeněk, 1989. Zvětšeniny ze stylu bratří Čapků (Brno: Blok)

[6] KOŽMÍN, Zdeněk, 1990. Umění básně. Skácel, Mikulášek, Kundera (Brno: K 22a)

[7] KOŽMÍN, Zdeněk, 1995a. Struktury (Brno: Rovnost)

[8] KOŽMÍN, Zdeněk, 1995b. Studie a kritiky (Praha: Torst)

[9] KOŽMÍN, Zdeněk, 1995c [1967]. "Smysl struktury a strukturalismus", in Z. Kožmín, Studie a kritiky (Praha: Torst), s. 284–287

[10] KOŽMÍN, Zdeněk, 1995d [1991]. "Mukařovského poetika a situace interpreta", in Z. Kožmín, Studie a kritiky (Praha: Torst), s. 529–533

[11] KOŽMÍN, Zdeněk, 1997 [1986]. Interpretace básní (Brno: Masarykova univerzita)

[12] KOŽMÍN, Zdeněk, 1998a. Obtisky (Brno: Host)

[13] KOŽMÍN, Zdeněk, 1998b. Smysl dekonstrukce. Derridovské průřezy (Brno: Masarykova univerzita)

[14] KOŽMÍN, Zdeněk, 2001. Modely interpretace. Patočkovské průhledy (Brno: Masarykova univerzita)

[15] KOŽMÍN, Zdeněk, 2003. Existencionalita. Malé eseje k Holanově sbírce "Předposlední" (Brno: Masarykova univerzita)

[16] KOŽMÍN, Zdeněk, 2006 [1994]. Skácel (Brno: Jota)

[17] KOŽMÍNOVI, Zdeněk a Drahomíra, 2007. Zvětšeniny z Komenského (Brno: Host)

[18] KOŽMÍN, Zdeněk – HOLÝ, Jiří, 1994. "O interpretaci. Otázky Jiřího Holého pro Zdeňka Kožmína", Česká literatura 42, č. 3, s. 311–317

[19] KOŽMÍN, Zdeněk – HOLÝ, Jiří, 1997 [1994]. "O interpretaci. Otázky Jiřího Holého pro Zdeňka Kožmína", in Z. Kožmín, Interpretace básní (Brno: Masarykova univerzita), s. 177–181

[20] MUKAŘOVSKÝ, Jan, 1941. Kapitoly z české poetiky I–II (Praha: Melantrich)

[21] MUKAŘOVSKÝ, Jan, 1948. [1941] Kapitoly z české poetiky I–III (Praha: Svoboda)

[22] MUKAŘOVSKÝ, Jan, 2001 [1938]. "Sémantický rozbor básnického díla: Nezvalův Absolutní hrobař", in J. Mukařovský, Studie II (Brno: Host), s. 376–398

[23] SCHWARZ, Wolfgang Friedrich, 2014 [1997]. "Sémantické gesto" – užitečný analytický nástroj? K vývoji a kritice ústředního pojmu literární estetiky Jana Mukařovského, přel. M. Konečná, in O. Sládek (ed.), Český strukturalismus v diskusi (Brno: Host), s. 173–199

[24] PULSY, 2015. Zvětšeniny z Kožmína. Pulsy. Studentská literární revue, č. 4 (Lipnice nad Sázavou: Revue Pulsy)