Studia paedagogica 2020, vol. 25, iss. 3

Image
Year
2020
Publication year
2020
ISSN
1803-7437 (print)
2336-4521 (online)
Page Title
[5]-8 Co je úspěch a kde se berou šance uspět? : editorial Šeďová, Klára | pdficon
Stati – Studies
Page Title
[9]-41 Spolupráce rodiny a školy v době uzavřených základních škol Švaříček, Roman; Straková, Jana; Brom, Cyril; Greger, David; Hannemann, Tereza; Lukavský, Jiří | pdficon
[43]-67 Vztah akademické marnosti a výsledk žáků : různé mechanismy pro matematiku a čtenářskou gramotnost Straková, Jana; Simonová, Jaroslava | pdficon
[69]-101 Přijímací řízení na středních odborných školách v období socialistického Československa Šimáně, Michal; Kamanová, Lenka | pdficon
[103]-129 Individuální inovační chování a charakteristika pracoviště : potenciál výzkumu inovací ve vzdělávání Halász, Gábor | pdficon
[131]-151 Shoda pedagogické nominace a skupinového testu inteligence při skríningu intelektového nadání : sonda do problematiky Portešová, Šárka; Jabůrek, Michal; Tancoš, Martin; Chvojková, Edita; Válková, Simona | pdficon
Začínající výzkumníci – Emerging researchers
Page Title
[153]-185 Siete vo vzdelávaní : možnosti využitia analýzy sociálnych sietí v pedagogickom výskume Lintner, Tomáš | pdficon
Diskusní stati – Discussion paper
Page Title
[187]-212 Citační etika v pedagogickém výzkumu : k vynucování citací a zakládání citačních kartelů Knecht, Petr; Tůma, František | pdficon