Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická 1997, vol. 46, iss. U2

Image
Year
1997
Publication year
1998
ISSN
1211-6971
ISBN
80-210-1753-8
Články – Articles
Page Title
[5]-34 Rozvoj vztahů školy a rodiny : několik zahraničních inspirací Pol, Milan; Rabušicová, Milada | pdficon
[35]-47 Práce s historickým pedagogickým textem a fáze jeho interpretace Veselá, Zdenka | pdficon
[49]-64 Interdisciplinarita a mezioborové vztahy se zřetelem k uměnovýchovným předmětům Spousta, Vladimír | pdficon
[65]-81 K pojetí poradenství pro vysokoškolské studenty Hřebíček, Libor | pdficon
[83]-90 Společnost, škola a ekologická výchova Kryštofová, Jarmila | pdficon
[91]-108 Činnostní pedagogika a její teoretické zázemí Sup, Jan | pdficon
[109]-118 Tradiční lidová kultura ve vzdělávacím programu Obecná škola Schauerová, Alena | pdficon
[119]-125 K problematice činitelů působících ve vyučování a k jejich vlivu na prospěch či neprospěch žáků na základní škole Janderková, Dita | pdficon
Ze zahraniční spolupráce – External cooperation
Page Title
[129]-138 The teaching of civics and citizenship in Poland from historical perspective (16th - 20th cent.) Szablicka-Žak, Jolanta; Walasek, Stefania | pdficon
Recenze – Reviews
Page Title
[141]-145 Brněnská pedagogika mezi světovými válkami Spousta, Vladimír | pdficon
Zprávy a krátká sdělení – Report
Page Title
[149]-153 Prameny k dějinám didaktiky 19. století v českých zemích Hloušková, Lenka | pdficon
[155]-156 Významné životní jubileum profesorky Dany Tollingerové Sup, Jan | pdficon
[157]-158 Významné jubileum historičky dějin pedagogiky Zdenky Veselé Sup, Jan | pdficon
[159]-160 Academia film Olomouc 1997 Zounek, Jiří | pdficon