[Švedova, N.J. Очерки по синтаксису русской разговорной речи]

Title: [Švedova, N.J. Очерки по синтаксису русской разговорной речи]
Transliterated title
[Švedova, N.J. Očerki po sintaksisu russkoj razgovornoj reči]
Author: Mrázek, Roman
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1962, vol. 11, iss. A10, pp. 209-211
Extent
209-211
Type: Review
Language
License: Not specified license
Reviewed work
Švedova, N. J. Очерки по синтаксису русской разговорной речи. Moskva: АН СССР, 1960. 377 s.
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.