[Romportl, Milan. Zvukový rozbor ruštiny: k akustické klasifikaci ruských hlásek]

Title: [Romportl, Milan. Zvukový rozbor ruštiny: k akustické klasifikaci ruských hlásek]
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1965, vol. 14, iss. A13, pp. 235-238
Extent
235-238
Type: Review
Language
License: Not specified license
Reviewed work
Romportl, Milan. Zvukový rozbor ruštiny: k akustické klasifikaci ruských hlásek. Praha: SPN, 1962. 427 s., 26 obr. příl.
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.