Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Q, Řada teatrologická 2008, vol. 57, iss. Q11

Image
Year
2008
Publication year
2008
ISSN
1214-0406
ISBN
978-80-210-4706-8
hidden section Úvodem
Page Title
[5]-8 Úvodem Stehlíková, Eva | pdficon
In memoriam Pavel Klein
Page Title
[11]-12 [Biografické heslo Pavel Klein] Kovářová, Klára | pdficon
[13]-18 Bibliografie Pavla Kleina Klein, Pavel | pdficon
[19]-21 První české zpracování vstupu Ruského baletu do Paříže Kšicová, Danuše | pdficon
Příspěvky k metodologii
Page Title
[25]-32 Paměť divadla Císař, Jan | pdficon
[33]-47 Tzv. "historická poetika" a možnosti její aplikace na výzkum dramatické a divadelní tvorby : několik poznámek k metodologické problematice studia druhové a žánrové povahy soudobého českého dramatu a divadla Srba, Bořivoj | pdficon
[49]-60 Subjekty a subjektivita (literárních) dějin : s dovětkem poněkud teatrologickým Janoušek, Pavel | pdficon
Studie
Page Title
[63]-83 Oresteia... dvakrát! Naruby? Drozd, David | pdficon
[85]-112 Vlivy Brechtovy divadelní poetiky na herectví Mahenovy činohry v letech 1959-1969 Musilová, Martina | pdficon
[113]-132 Směřování k rase v dramatickém textu Kalidásův Ztracený prsten Kysová, Šárka | pdficon
Prostor pro hosta
Page Title
[135]-148 Liška, záletník, jezevec : (japonské kjógeny) Hýbl, Ondřej | pdficon
Medailon
Page Title
[151]-152 [Biografické heslo Vojtěch Ron] Jochmanová, Andrea | pdficon
[153]-173 Nová komedie o Libuši Vodseďálek, František | pdficon
Miscelanea
Page Title
[177]-179 Dílo, nad nímž je možné se hodně naučit Vodička, Libor | pdficon
180-182 Inscenace antického dramatu v současnosti Stehlíková, Eva | pdficon
182-184 Inspirativní monografie Vodička, Libor | pdficon
184-187 Posvátné a světské Doležalová, Lucie | pdficon
187-189 Setkání v mezidveří Stehlíková, Eva | pdficon
189-191 Torzo potěšlivé i provokující Drozd, David | pdficon
192-194 Teatrologický trojboj Kysová, Šárka | pdficon
hidden section Autoři
Page Title
195-197 Autoři | pdficon
Page Title
198-199 Instrukce pro přispěvatele Jochmanová, Andrea | pdficon