Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná 1988-1989, vol. 37-38, iss. F32-33

Image
Year
1988-1989
Publication year
1990
ISBN
80-210-0188-7
Department FF MU
Topic
hidden section Obrazová příloha
Page Title
Obrazová příloha | pdficon
Články – Articles – Aufsätze
Page Title
[7]-12 Olomoucký misál CO 278 a moravská knižní malba na konci 15. století Jirka, Antonín | pdficon
[13]-25 Poznámky k nizozemské kresbě 16. století v Moravské galerii v Brně Kroupa, Jiří | pdficon
[27]-43 Jan Křtitel Erna, stavitel brněnský Noll, Jindřich | pdficon
[45]-61 Proměny znázornění prostoru v novověkém malířství Sedlář, Jaroslav | pdficon
Materiály – Materiaux – Materialien
Page Title
[63]-74 Výzkum románské architektury na Moravě V Kudělka, Zdeněk; Borský, Pavel; Konečný, Lubomír Jan; Neubauerová, Dagmar; Samek, Bohumil | pdficon
74-77 Materiály k pozdně gotickému sochařství na Moravě Chamonikolasová, Kaliopi | pdficon
77-79 Jean Le Clerc, nikoliv Gerard van Honthorst Konečný, Lubomír | pdficon
80-89 Fritschův epilog : (ještě k dubskému oltáři) Stehlík, Miloš | pdficon
89-94 Materiálie k dějinám baroku na Moravě Kroupa, Jiří | pdficon
95-96 Neznámá plzeňská práce Adolfa Loose Kudělka, Zdeněk | pdficon
96-98 Neznámý návrh Arnošta Wiesnera z roku 1938 Krčálová, Lenka | pdficon
98-107 Z korespondence moravských historiků umění Vojtěchu Birnbaumovi II Kudělka, Zdeněk | pdficon
Recenze – Comptes rendu – Rezensionen
Page Title
[109]-112 [Československá akademie věd. Ústav teorie a dějin umění; Chadraba, Rudolf a kol. Kapitoly z českého dějepisu umění] Kroupa, Jiří | pdficon
hidden section Seznam ilustrací
Page Title
[113]-114 Seznam ilustrací | pdficon