Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná 2006, vol. 55, iss. F50

Image
Year
2006
Publication year
2006
ISSN
1211-7390
ISBN
80-210-4186-2
Department FF MU
Topic
hidden section Editorial
Page Title
[5]-7 Editorial Slavíček, Lubomír | pdficon
Články – Articles
Page Title
[11]-21 Pasivní a aktivní model pozdní gotiky v Čechách a na Moravě Bartlová, Milena | pdficon
[23]-42 Johann Michael Rottmayr und Graf Maximilian Thun : neue Erkenntnisse zur Provenienz der gemälde Rottmayrs Slavíček, Lubomír | pdficon
[43]-80 Rajhradský chrám v proboštské korespondenci 18. století Kroupa, Jiří | pdficon
[81]-96 Barokní sochy v krajině a hledání jejich významu Suchánek, Pavel | pdficon
[97]-116 Obnovený Stern - objevený Sebastini? : k autorství fresek v minoritském kostele v Krnově Šeferisová Loudová, Michaela | pdficon
[117]-130 Gutfreundova pohybující se plocha Pomajzlová, Alena | pdficon
Varia
Page Title
[133]-199 Sborník prací Filosofické fakulty Brněnské university, řada uměnovědná (F) Bregantová, Polana | pdficon
hidden section Autoři
Page Title
200 Autoři | pdficon