F9

Title: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná
Year: 1965
Volume: 14
Issue: F9
Publication year
1965
Note
  • Sborník k šedesátinám prof. Jana Racka
Department FF MU
Topic
hidden section Obrazová příloha
Title Document
Obrazová příloha PDF
hidden section Předmluva
Title Document
Předmluva | [7]–8
Vysloužil, Jiří
PDF
hidden section Vorrede
Title Document
Vorrede | [9]–10
Vysloužil, Jiří
PDF
hidden section Hommage à Jan Racek
Title Document
Hommage à Jan Racek | [11]–12
Van den Borren, Charles
PDF
Title Document
A partial survey of late 18th century publications of Czech music in Western Europe | [13]–21
Aaronson, Brenda C.; Krader, Barbara
PDF
Title Document
Об одной публикации профессора Яна Рацка [i.e. Рацека] | [23]–28
Belza, Igor'
PDF
Title Document
Spojovací formy v teorii Leoše Janáčka | [29]–37
Blažek, Zdeněk
PDF
Title Document
Bemerkungen zur letzten Oper Janáčeks | [39]–44
Brod, Max
PDF
Title Document
Estetika a kritika moderní opery v článcích Otakara Zicha ve Vlčkově Osvětě 1912-1916 | [45]–53
Burjanek, Josef
PDF
Title Document
Il valore artistico del "Carro di Fedeltà d'amore" | [55]–58
Della Corte, Andrea
PDF
Title Document
Jacobus Gallus à Olomouc et à Prague : (contribution à la biographie pour la période 1579/1580-1591) | [59]–69
Cvetko, Dragotin
PDF
Title Document
Musiktheoretische Schriften aus Johannes Matthias Spergers Besitz | [71]–77
Federhofer, Hellmut
PDF
Title Document
Monodie und Diminutionsmodelle | [79]–85
Fellerer, Karl Gustav
PDF
Title Document
Über die Notwendigkeit einer kritischen Gesamtausgabe der Werke Leoš Janáčeks | [87]–91
Flothuis, Marius
PDF
Title Document
Archaische Tendenzen in der Prager Barockmusik um das Jahr 1700 | [93]–105
Fukač, Jiří
PDF
Title Document
Сонаты Йозефа Кристиана Смрчки | [107]–114
Ginzburg, Lev
PDF
Title Document
Methodius' Canon to Demetrius of Thessalonica and the Old Church Slavonic Hirmoi | [115]–121
Jakobson, Roman
PDF
Title Document
O wielowarstwowości kultury muzycznej | [123]–143
Lissa, Zofia; Sus, Oleg
PDF
Title Document
Amuzie a hudební výchova | [145]–159
Lýsek, František
PDF
Title Document
Bemerkungen zu Beethovens Notation mit Beispielen aus den späten Streichquartetten | [161]–165
Mies, Paul
PDF
hidden section Závišova píseň
Title Document
Závišova píseň | [167]–182
Mužík, František
PDF
Title Document
De Gamerrovo libreto k poslední opeře Josefa Myslivečka | [183]–194
Pečman, Rudolf
PDF
Title Document
K otázce repatriace hudebních bohemik | [195]–205
Plavec, Josef
PDF
Title Document
О полифонии чешской школы XVI - начала XIX века | [207]–226
Protopopov, Vladimir Vasil'jevič
PDF
Title Document
Slovenská hudba 17. až 18. storočia vo svetle novoobjavených prameňov | [227]–244
Rybarič, Richard
PDF
Title Document
Johann Zach - Reisen und Aufenthalte in Tirol | [245]–251
Senn, Walter
PDF
Title Document
Englische Schauspielmusik in Österreichischer Tabulatur-Überlieferung | [253]–261
Schenk, Erich
PDF
Title Document
Anton Schindlers musikalischer Nachlass im Beethoven-Archiv zu Bonn | [263]–272
Schmidt-Görg, Joseph
PDF
Title Document
Threnodia huius temporis | [273]–278
Schoenbaum, Camillo
PDF
Title Document
Das Musikalieninventar Von Pirnitz (Brtnice) : (ein Beitrag zur Geschichte der Musik in Mähren um die Mitte des 18. Jh.) | [279]–287
Straková, Theodora
PDF
Title Document
Několik poznámek k interpretaci Čertovy stěny Bedřicha Smetany | [289]–301
Střelcová, Věra
PDF
Title Document
Leoš Janáčeks Ästhetik und seine Stellung in der Weltmusik | [303]–307
Stuckenschmidt, Hans Heinz
PDF
Title Document
Objektivní a subjektivní momenty v hudební analýze : (spíš esej než studie) | [309]–317
Sychra, Antonín
PDF
Title Document
Osteuropäische Züge in der italienischen Monodie des 17. Jahrhunderts | [319]–324
Szabolcsi, Bence
PDF
Title Document
Ke zrodu opery Leoše Janáčka Její pastorkyňa | [325]–345
Štědroň, Bohumír
PDF
Title Document
K Enescovu postavení v rumunské a světové hudbě | [347]–351
Vancea, Zeno
PDF
Title Document
Tschechische Opernkomponisten : ein stilkundlicher Versuchh | [353]–363
Vetter, Walther
PDF
Title Document
Lidová píseň v Janáčkových sborech do roku 1885 | [365]–378
Vetterl, Karel
PDF
Title Document
Alois Hába als Kompositionslehrer | [379]–387
Vysloužil, Jiří
PDF
Title Document
Musik als Bekenntniskunst und die Überwindung des programatischen Denkens | [389]–396
Wellek, Albert
PDF
Title Document
Janáčeks Festliche Messe und der religiöse Stilwandel der Neuzeit | [397]–402
Wolff, Hellmuth Christian
PDF
Title Document
Einige grundlegende Fragen des Cyrillomethodianischen lithurgischen Gesanges | [403]–415
Zagiba, Franz
PDF
Title Document
Soupis prací Jana Racka | [417]–519
Straková, Theodora
PDF