1

Title: ProInflow
Year: 2020
Volume: 12
Issue: 1
Publication year
2020
ISSN
1804-2406 (online)
Editorial
Title Document
Digitální transformace a ProInflow v době nouzového stavu | [1]–2
Lorenz, Michal
PDF
Původní recenzované statě – Original peer-reviewed articles
Title Document
Prínos fenomenografických výskumov pre informačnú vedu | [3]–28
Steinerová, Jela; Fázik, Jakub; Nováková, Františka
PDF
Testování funkcí citačních manažerů : komparace Citace PRO, Citavi, EndNote, Mendeley a Zotero | [29]–60
Fryš, Jakub; Kovářová, Pavla
PDF
Od entropie k dynamické komplexitě : k jednomu pojmovému posunu v infosféře | [61]–78
Černý, Michal
PDF
Komentáře – Book review
Title Document
O některých "úskalích" Černého fenomenologicko-pragmatistické interpretace filosofie informace : mezi diskusní recenzí a přátelskou polemikou z nejen evolučně ontologického hlediska | [79]–89
Timko, Marek
PDF