1

Title: Studia philosophica
Year: 2021
Volume: 68
Issue: 1
Publication year
2021
ISSN
1803-7445 (print)
2336-453X (online)
Department FF MU
Topic
Eseje – Essays
Title Document
Myšlenkové experimenty ve filozofii: Gettierovy příkladyPicha, Marek PDF
Analytické teorie metafory: III. Nekognitivní teorie D. Davidsona | 41–57
Mácha, Jakub
PDF
Návod na použitie filozofického skepticizmu | 71–79
Nuhlíček, Martin
PDF
Filosofie a "Weltschmerz" | 81–93
Jemelka, Petr
PDF
Hegel versus filosof Evo Morales | 95–103
Korda, Tomáš
PDF
Až jednou budu učit filosofii na střední škole… | 105–110
Renátová, Gabriela
PDF
Ženevčan | 111–121
Jurík, Lukáš
PDF
hidden section Editorial
Title Document
Editorial | 5–6
Petrželka, Josef
PDF
Studie – Articles
Title Document
Ako sa stala Hipparchia z Maróneie slávnou filozofkou (historicko-filozofická interpretácia fragmentu SSR V I 1) | 7–27
Cepko, Jaroslav; Kalaš, Andrej; Suvák, Vladislav
PDF
Otázka Pilátova: pojem "pravda" u K. Čapka | 29–40
Řehulková, Hana
PDF
Rozhledy, recenze, rozhovory – Views, reviews, interviews
Title Document
Disertace a doktorské zkoušky z filosofie na Filosofické fakultě Masarykovy univerzity v letech 1924–1950 | 123–136
Pavlincová, Helena
PDF
Roušku dolů, klapka, jedeme | 137–141
Zobalová, Hana
PDF
[Diamond, Jared. Rozvrat: jak se národy vyrovnávaly s krizemi] | 143–146
Holzbachová, Ivana
PDF
[McAleer, Sean. Plato's Republic: An Introduction] | 147–150
Petrželka, Josef
PDF
hidden section Studia philosophica
Title Document
Studia philosophica | [151]–[152]
PDF