1-2

Title: Studia philosophica
Year: 2009
Volume: 56
Issue: 1-2
Publication year
2009
ISSN
1803-7445 (print)
2336-453X (online)
ISBN
978-80-210-4949-9
Department FF MU
Topic
Studie – Articles
Title Document
Ironie u Pascala | [3]–13
Pichová, Dagmar
PDF
Hegels Ausspruch "Gott ist tot" in Hinsicht auf Kant und Fichte | [15]–30
Horyna, Břetislav
PDF
K interpretaci Hegelovy filosofie státu | [31]–40
Vavřík, Michal
PDF
Durkheimovo chápání role vědy v politice | [41]–45
Holzbachová, Ivana
PDF
Heideggerova metoda a světlina bytí | [47]–57
Dolák, Antonín
PDF
Cesta Karla Vorovky k Americké filosofii | [59]–67
Pavlincová, Helena
PDF
Jan Patočka a Kosíkova Dialektika konkrétního | [69]–73
Zouhar, Jan
PDF
Reflexie umenia v tvorbe Svätopluka Štúra a Etely Farkašovej | [75]–84
Lalíková, Erika
PDF
Realistické vysvětlení úspěchu vědy, aneb, No miracle argument | [85]–92
Jastrzembská, Zdeňka
PDF
Rozhledy – Commentaries and discussion
Title Document
O hypotetičnosti bádání o raném křesťanství | [93]–102
Funda, Otakar A.
PDF
Albína Dratvová v zrcadle svého Deníku | [103]–113
Gabriel, Jiří
PDF
Recenze – Book review
Title Document
[Šmajs, Josef. Potřebujeme filosofii přežití?: úvahy o filosofii, kultuře, poznání, vzdělání, řeči a popularizaci věd] | [115]–116
Holzbachová, Ivana
PDF
[K problému ontologie kultury: ekologické a sociálně ekonomické souvislosti: sborník věnovaný 70. výročí narození Josefa Šmajse] | 117–118
Gabriel, Jiří
PDF
[Belás, Ľubomír. Machiavelli dnes: (politický, komunikatívny a sociálno-etický rozmer diela] | 119–120
Holzbachová, Ivana
PDF
[Konečná, Magdalena. Řeč a rozumění: poznámky k filosofické a teologické hermeneutice H.-G. Gadamera, G. Ebelinga a E. Fuchse] | 120–123
Pavlincová, Helena
PDF
[Münz, Teodor. Hľadanie skutočnosti] | 123–124
Zouhar, Jan
PDF
Title Document
Instrukce pro přispěvatele | 125–126
PDF