Ideový koncept poutního kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené Hoře : poznámky k ikonologickému rozboru

Title: Ideový koncept poutního kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené Hoře : poznámky k ikonologickému rozboru
Variant title:
  • Le concept idéologique de l'église de pélerinage Saint-Jean-Nepomucène de Zelená Hora : notes devant servir à une analyse iconologique
Contributor
Jelínek, K. (Translator of Summary)
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1970-1971, vol. 19-20, iss. F14-15, pp. [235]-256
Extent
[235]-256
Type: Article
Language
Summary language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.