O společenské funkci a praktickém užití středověkých obrazů a soch

Title: O společenské funkci a praktickém užití středověkých obrazů a soch
Variant title:
  • On social functions and practical use of medieval sculptures and pictures
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 2001, vol. 50, iss. F45, pp. [47]-51
Extent
[47]-51
  • ISSN
    1211-7390
Type: Article
Language
Summary language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Note
Text habilitační přednášky přednesené před vědeckou radou filozofické fakulty Masarykovy univerzity 12. října 2000.