H9

Title: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. H, Řada hudebněvědná
Year: 1974
Volume: 23
Issue: H9
Publication year
1976
Note
  • Sborník obsahuje samostatně stránkovanou přílohu "Vladimír Helfert: pokrokový vědec a člověk: studie, korespondence a vzpomínky". (Na příloze uveden rok vydání 1975).
Department FF MU
Topic
Příloha: Vladimír Helfert: pokrokový vědec a člověk: studie, korespondence a vzpomínky
Title Document
[Úvodní stránky přílohy "Vladimír Helfert : pokrokový vědec a člověk...] PDF
Vladimír Helfert | [7]–16
Vysloužil, Jiří
PDF
K Helfertovu pojetí italské opery 18. století | [17]–21
Pečman, Rudolf
PDF
Vladimír Helfert o národním obrození v české hudbě | [23]–24
Vít, Petr
PDF
Vladimír Helfert a brněnská návštěva Arnolda Schönberga v březnu 1925 | [25]–26
Štědroň, Miloš
PDF
Hudební výchova v díle Vladimíra Helferta : (pokus o aktualizaci jeho názorů) | [27]–31
Settari, Olga
PDF
Z Helfertových dopisů žákům | [33]–39
Urbánek, Karel
PDF
Vzpomínám Vladimíra Helferta | [41]–46
Racek, Jan
PDF
Několik vzpomínek na mého učitele | [47]–51
Štědroň, Bohumír
PDF
Z korespondence učitele svému žákovi | [53]–56
Vetterl, Karel
PDF
Několik vzpomínek | [57]–58
Blažek, Zdeněk
PDF
Vladimír Helfert v mých vzpomínkách | [59]–61
Straková, Theodora
PDF
Za Vladimírem Helfertem | [63]–67
Smetana, Robert
PDF
Vzpomínka na profesora PhDr. Vladimíra Helferta | [69]–71
Stavinohová, Zdeňka
PDF
Obrazové přílohy
Title Document
Obrazové přílohy PDF
Stati
Title Document
Musicologica Brunensia an der Schwelle des Jahres der tschechischen Musik 1974 | [7]–26
Vysloužil, Jiří
PDF
Entwurf eines Katalogs des tschechischen einstimmigen Gesangs im 15. und 16. Jahrhundert | [27]–36
Tesař, Stanislav
PDF
Die Musik in den sog. Verteidigungen der tschechischen Sprache : (70.-90. Jahre des 18. Jahrhunderts) | [37]–46
Štědroň, Miloš
PDF
Václav Jan Tomášeks Lieder zu tschechischen Texten | [47]–65
Vysloužilová, Milena
PDF
Parallelen der harmonischen Kompositionsstrukturen Bedřich Smetanas und Franz Schuberts : (zur Methode quantitativer harmonischer Analysen) | [67]–85
Kyas, Vojtěch
PDF
"Tschechische nationale Wiedergeburt" als Musikepochebegriff und die Bedeutung der Reflexionen über die Musik für seine Herausbildung : (Voraussetzungen und Thesen zum Studium eines Fragenkomplexes) | [87]–118
PDF
Zur Frage der Weltanschauung des Komponisten im 20. Jahrhundert | [119]–143
Vysloužil, Jiří
PDF
Title Document
SPFFBU - Series musicologica H 1 - H 8, Brno 1966-1973 | [145]–148
PDF
hidden section Výměna
Title Document
Výměna | [149]–150
Štukavec, Libor
PDF