Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. H, Řada hudebněvědná 1998, vol. 47, iss. H33