Archeologie o Uherském Hradišti v době velkomoravské : výzkumy, lidé, povodně (40 let od zahájení plošných výzkumů)

Title: Archeologie o Uherském Hradišti v době velkomoravské : výzkumy, lidé, povodně (40 let od zahájení plošných výzkumů)
Variant title:
  • Archaeology centred on Uherské Hradiště in the Great Moravian period : research, people, floods (forty years of blanket research)
  • Die Archäologie über Uherské Hradiště zur Zeit Großmährens : Grabungen, Menschen, Überschwemmungen (40 Jahre seit Aufnahme großflächiger Grabungen)
Source document: Archaeologia historica. 2020, vol. 45, iss. 2, pp. 785-807
Extent
785-807
  • ISSN
    0231-5823 (print)
    2336-4386 (online)
Type: Article
Language
Summary language
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Před 40 lety byl zahájen první velký plošný výzkum na katastru Uherského Hradiště. Od té doby narůstá množství poznatků o vývoji osídlení nejdříve souostroví a později středověkého města s každým dalším sledováním liniových výkopů, nových staveb nebo přestaveb. Dodnes však středohradištní etapa zůstává ve stínu známější staroměstské části celé veligradské aglomerace. Je to způsobeno zčásti existencí staroměstských pohřebišť s honosnou hrobovou výbavou, ale hlavně celou kaskádou nepříznivých okolností, které uherskohradišťské výzkumy provázely.
The first phase of blanket research in the Uherské Hradiště cadastral zone was launched forty years ago. Since then, the body of information about the development of the settlement, first a group of islands and later a medieval town, has grown with every newly observed line excavation, newly uncovered constructions and reconstructions. However, the Middle Hillfort phase has been overshadowed by the betterknown Staré Město area of the whole Veligrad agglomeration. The reason is the existence of Staré Město burial sites with luxury grave goods and, in particular, a series of unfortunate circumstances which have accompanied excavations in Uherské Hradiště.