Dřevěné provozní vybavení z hradu ve Veselí nad Moravou

Title: Dřevěné provozní vybavení z hradu ve Veselí nad Moravou
Variant title:
  • Wooden operating equipment from Veselí nad Moravou castle
  • Betriebsausstattung aus Holz von der Burg in Veselí an der March
Source document: Archaeologia historica. 2014, vol. 39, iss. 1, pp. 257-271
Extent
257-271
  • ISSN
    0231-5823 (print)
    2336-4386 (online)
Type: Article
Language
Summary language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Článek se zabývá dřevěnými artefakty nalezenými na předhradí hradu ve Veselí nad Moravou. Hrad leží v nivě řeky Moravy a díky vysoké hladině spodní vody se tyto vzácné artefakty dochovaly do současnosti. V souboru jsou zastoupeny nejen předměty sloužící při běžném denním provozu, jako jsou rukojetě a násady, necky, vidle či proutěné výrobky, ale také části rozličných konstrukcí, jako mobiliář, dveře, svlaky, petlice, okna, šindele, pažení aj. Celkově není soubor příliš rozsáhlý, ale je velice rozmanitý a výjimečný místem svého objevu. Datován je od druhé poloviny 13. století do počátku 14. století.
The article discusses wooden artefacts unearthed in the bailey of Veselí nad Moravou Castle. The castle is situated in the alluvial plain of the River Morava, and these rare artefacts have survived due to the high level of ground water. The series includes items of everyday life such as handles and grips, washtubs, pitchforks and wickerwork products, as well as parts of furniture, doors, beams, latches, windows, shingles, wainscoting and others. Although the series is relatively small, it is considerably varied and exceptional owing to the location. It is dated to the period between the second half of the 13th century and the early 14th century.
Note
Tento text vznikl s podporou grantového projektu Grantové agentury České republiky P405/11/1729 Veselí nad Moravou – středověký hrad v říční nivě.
Der vorliegende Text entstand im Rahmen des Projektes der Förderagentur der Tschechischen Republik P405/11/1729 Veselí nad Moravou – eine mittelalterliche Burg in der Flussaue.