Hoch, Aleš

Name variants:

Hoch, Aleš (preferred)
Content type
Displaying 1 - 5 of 5.

Article
Hoch, Aleš; Dejmal, Miroslav. Dřevěné provozní vybavení z hradu ve Veselí nad Moravou. Archaeologia historica. 2014, vol. 39, iss. 1, pp. 257–271.

Article
Hoch, Aleš; Staněk, Pavel. Kožené artefakty z České ulice v Brně. Archaeologia historica. 2015, vol. 40, iss. 2, pp. 913–927.

Article
Dejmal, Miroslav; Hoch, Aleš. Kožené artefakty z hradu ve Veselí nad Moravou. Archaeologia historica. 2013, vol. 38, iss. 2, pp. 653–671.

Article
Dejmal, Miroslav; Hoch, Aleš. Pravěké a raně středověké osídlení Bartolomějského ostrova ve Veselí nad Moravou. Studia archaeologica Brunensia. 2023, vol. 28, iss. 2, pp. 23–44.

Article
Hoch, Aleš. Středověké usňové opasky v archeologických nálezech. Archaeologia historica. 2021, vol. 46, iss. 2, pp. 467–486.