Dejmal, Miroslav

Name variants:

Dejmal, Miroslav (preferred)
Content type
Displaying 1 - 9 of 9.

Article
Hoch, Aleš; Dejmal, Miroslav. Dřevěné provozní vybavení z hradu ve Veselí nad Moravou. Archaeologia historica. 2014, vol. 39, iss. 1, pp. 257–271.

Article
Dejmal, Miroslav; Sedláčková, Lenka; Šimík, Jakub. Keramický signální "cášský" roh ze Židlochovic. Studia archaeologica Brunensia. 2020, vol. 25, iss. 1, pp. 47–58.

Article
Dejmal, Miroslav; Hoch, Aleš. Kožené artefakty z hradu ve Veselí nad Moravou. Archaeologia historica. 2013, vol. 38, iss. 2, pp. 653–671.

Article
Dresler, Petr; Milo, Peter; Tencer, Tomáš; Vágner, Michal; Dejmal, Miroslav. Nedestruktivní průzkum polních systémů a struktury zástavby zaniklé středověké vesnice Vojšice (okres Hodonín). Archaeologia historica. 2019, vol. 44, iss. 1, pp. 269–287.

Article
Dejmal, Miroslav; Knápek, Aleš; Machová, Barbora; Prišťáková, Michaela; Těsnohlídek, Jakub; Vágner, Michal. Opevnění v poloze "Na šancích" u Ledče nad Sázavou. Studia archaeologica Brunensia. 2016, vol. 21, iss. 1, pp. 185–205.

Article
Dejmal, Miroslav; Hoch, Aleš. Pravěké a raně středověké osídlení Bartolomějského ostrova ve Veselí nad Moravou. Studia archaeologica Brunensia. 2023, vol. 28, iss. 2, pp. 23–44.

Article
Dejmal, Miroslav; Petřík, Jan; Adameková, Katarína; Petr, Libor; Prišťáková, Michaela; Vágner, Michal; Kočár, Petr; Hrádek, Mojmír; Bajer, Aleš. Rybník Demalka: příspěvek k osídlení severovýchodní části Českomoravské vrchoviny ve středověku. Archaeologia historica. 2021, vol. 46, iss. 2, pp. 513–538.

Article
Dejmal, Miroslav. Struktura vrcholně středověkého osídlení ve Veselí nad Moravou. Archaeologia historica. 2012, vol. 37, iss. 1, pp. 209–232.

Article
Dejmal, Miroslav; Merta, David. Výzkum hradu ve Veselí nad Moravou. Archaeologia historica. 2011, vol. 36, iss. 1, pp. 125–137.