Středověká cihelna v Brně "Na leči"

Title: Středověká cihelna v Brně "Na leči"
Variant title:
  • Mittelalterliche Ziegelei in Brno (Brünn) "Na Leči"
Source document: Archaeologia historica. 2001, vol. 26, iss. [1], pp. 221-226
Extent
221-226
  • ISSN
    0231-5823
Type: Article
Language
Summary language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

References
[1] CLARKE, H., 1986: The Archaeology of Medieval England. Norwich.

[2] DRDA, M., 1983: Cihelna z 13. století v Milevsku, AH 8.

[3] FLODROVÁ, M., 1996: Brněnská cihelna Na leči ve 14.-16. století, Archaeologia technica 10.

[4] KUČA, K., 2000: Brno, vývoj města, předměstí a připojených vesnic.

[5] MERTA, D., 1996: Zemský archiv. Žerotínovo náměstí 8. NZ archiv ÚAPP Brno.

[6] MERTA, J., 1996: Středověká cihlářská pec z Brna - předběžná zpráva, Archaeologia technica 10.

[7] VIČAR, O., 1966: Místopis Brna v pol. 14. století (předměstí), Brno v minulosti a dnes VIII.