Řetízek se závěsky z hradu Veveří u Brna

Title: Řetízek se závěsky z hradu Veveří u Brna
Variant title:
  • Chain with pendants from Veveří castle, near Brno
  • Ein Kettchen mit Anhängern von Burg Eichhorn bei Brünn
Source document: Archaeologia historica. 2016, vol. 41, iss. 1, pp. 35-47
Extent
35-47
  • ISSN
    0231-5823 (print)
    2336-4386 (online)
Type: Article
Language
Summary language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Ve sbírkách archeologie středověku Moravského zemského muzea je uložen řetízek z barevného kovu sestavený z pěti spirálek a opatřený původně zřejmě devíti závěsky, z nichž se zachovaly dva neurčitelné zlomky, jedna miniatura klíče a jeden neúplný, původně snad funkční klíček. Materiálové analýzy ukázaly použití mosazného drátku (slitina tombak s nízkým obsahem zinku) o různé tloušťce pro zhotovení jednotlivých částí řetízku. U jednoho z dochovaných závěsků – železného klíčku – bylo identifikováno pájení, případně plátování mědí. Přesné místo a dobu nálezu předmětu lze hledat na hradě Veveří, při opravách komunikace pod hradem někdy v 70. letech 19. století, za majitelky kněžny Heleny Ypsilanti de Sina. Archeologické analogie nás zavádějí už do pravěku do etnicky germánského prostředí. V přialpské oblasti se v novověku objevují zvláštní růžence se závěsky coby specifická forma souboru amuletů, na nichž se kromě křesťanských symbolů vyskytují také apotropaika, chránící majitele před zlými silami. Takové řetízky, většinou jako náramky, existují i v našem dnešním světě, udržují si svou upomínkovou či ochranitelskou funkci do současnosti. Známy jsou v drahém kovu jako luxusní šperk dospělých, nebo jako dětská bižuterie opatřená beruškami, čtyřlístky, klíčky či srdíčky.
Medieval archaeology collections of the Moravian Museum hold a chain made of a non-ferrous metal consisting of five spirals and originally probably provided with nine pendants of which two unidentifiable fragments have survived. The first is a miniature key and the second an incomplete key that might have once been functional. Material analyses confirmed the use of copper wire (tombac alloy with a low zinc content) of different thickness for the individual parts of the chain. Soldering (and possibly copper-plating) was identified with one of the pendants, the iron key. The find comes from the Veveří castle and was excavated during the repairs of the communication below the castle in the 1870s when the castle was owned by Countess Helena Ypsilanti de Sina. Archaeological analogies go back to prehistory and the German ethnic environment. In the modern age, special rosaries with pendants making up a specific set of amulets appeared in the Alpine region. Apart from Christian symbols, the pendants included apotropaic ones protecting the owner from evil powers. These chains, often worn as bracelets, still exist today and have maintained their keepsake and protective function. They are usually made of precious metals in the form of luxury jewellery for adults, or as children's charm bracelets featuring ladybirds, four-leaf clovers, keys and hearts.
Note
Předložená práce vznikla za finanční podpory Ministerstva kultury ČR v rámci institucionálního financování na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace Moravské zemské muzeum (DKRVO, MK000094862).
Der vorliegende Artikel entstand mit finanzieller Unterstützung seitens des Kulturministeriums der Tschechischen Republik im Rahmen der institutionellen Finanzierung der langfristigen konzeptionellen Entfaltung der Forschungsinstitution (Mährisches Landesmuseum, MK000094862).