1

Title: Archaeologia historica
Year: 2016
Volume: 41
Issue: 1
Publication year
2016
ISSN
0231-5823 (print)
2336-4386 (online)
Note
  • Překlady německých resumé Bernd Magar, anglických abstrakt Irma Charvátová, Tony Long. Jazykové korektury Alena Benešová (čeština), Marika Gajdošíková (slovenština).
Topic
Title Document
Středověké a novověké artefakty z nádvoří městské radnice v Českých Budějovicích a jejich sociálně-ekonomická výpověď | 7–33
Čapek, Ladislav; Preusz, Michal; Militký, Jiří
PDF
Title Document
Řetízek se závěsky z hradu Veveří u Brna | 35–47
Měchurová, Zdeňka; Selucká, Alena
PDF
Title Document
Ženský surcot z královské krypty | 49–63
Bravermanová, Milena
PDF
Title Document
Několik poznámek k materiálové struktuře a mechanickým vlastnostem segmentů lamelových zbrojí | 65–85
Hložek, Josef; Savková, Jarmila; Volák, Josef
PDF
Title Document
Velkomoravská pohřebiště v Rajhradě a Rajhradicích | 87–99
Hendrychová, Soňa
PDF
Title Document
Pohřebiště Pražského hradu a možnosti jejich sociální interpretace | 101–122
Frolík, Jan; Kaupová, Sylva
PDF
Title Document
Sociálna pozícia obyvateľov opevneného sídliska z 9.–10. storočia v Mužle-Čenkove | 123–141
Hanuliak, Milan
PDF
Title Document
Záchranný archeologický výzkum na předhradí vraclavského hradiště | 143–158
Vích, David
PDF
Title Document
Předběžná zpráva o výsledcích záchranného výzkumu v Praze 1 – Na Kampě 8/515 | 159–177
Frolíková, Drahomíra; Veselý, Jan
PDF
Title Document
Odpadní vrstvy a objekty jako pramen poznání stratifikace středověké společnosti – výpověď mocného smetištního souvrství z Nového Města pražského | 179–191
Březinová, Helena; Selmi Wallisová, Michaela
PDF
Title Document
Archeologický výskum v mincovni Kremnica v rokoch 2010–2014 | 193–210
Kučeráková, Kristína; Beljak, Ján
PDF
Title Document
A Late-Medieval manor farm in Rovný (Rokycany District, Pilsen Region) | 211–227
Novák, David; Vařeka, Pavel
PDF
Title Document
Kostel sv. Václava v Žabonosech (okres Kolín) a jeho počátky | 229–240
Hendrychová, Soňa; Frolík, Jan
PDF
Title Document
Neznámé opevněné sídlo v Dolních Bojanovicích | 241–249
Dresler, Petr; Tencer, Tomáš
PDF
Title Document
Nové poznatky z výskumov hradu Slanec | 251–272
Janura, Tomáš; Rusnák, Rastislav; Šimkovic, Michal; Trnkus, Lukáš
PDF
Title Document
Korolevo castle of Nyaláb | 273–299
Prochnenko, Ìgor Anatolìjovič; Žilenko, Marìja Anatolìjivna; Mojžes, Volodymyr Valerìjovyč
PDF
Title Document
Sociální kontext slovansko-německého jazykového kontaktu : severovýchodní Bavorsko a Chebsko v raném středověku | 301–337
Klír, Tomáš
PDF
Zprávy – Mitteilungen
Title Document
47. mezinárodní konference archeologie středověku | 339–340
Kochan, Šimon
PDF
hidden section Zkratky
Title Document
Zkratky | 341–344
PDF
Title Document
Dosavadní celostátní konference k problematice historické archeologie a jejich publikace | [348]–[349]
PDF