Ke stavu poznání stavebních dějin bývalého kláštera premonstrátek Rosa Coeli v Dolních Kounicích : nález románského obytného objektu pod stavbou barokního konventu

Title: Ke stavu poznání stavebních dějin bývalého kláštera premonstrátek Rosa Coeli v Dolních Kounicích : nález románského obytného objektu pod stavbou barokního konventu
Variant title:
  • The state of knowledge of the building history of the Rosa Coeli Premonstratensian convent in Dolní Kounice : the find of a Romanesque residential feature under the Baroque convent
  • Zum Erkenntnisstand über die Baugeschichte des ehemaligen Prämonstratenserinnenklosters Rosa Coeli in Dolní Kounice : Fund eines romanischen Wohnobjektes unter dem Bau des Barockkonvents
Source document: Archaeologia historica. 2015, vol. 40, iss. 2, pp. 819-837
Extent
819-837
  • ISSN
    0231-5823 (print)
    2336-4386 (online)
Type: Article
Language
Summary language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Příspěvek informuje o výsledcích záchranného archeologického výzkumu v areálu někdejšího kláštera premonstrátek v Dolních Kounicích, který založil v roce 1181 moravský šlechtic Vilém z Pulína. Nejvýznamnějším výsledkem výzkumu, probíhajícího v letech 2012 až 2013, bylo odkrytí románské (závěr 12. století) jednotraktové budovy o rozměrech 18,6 × 8,6 m, situované severně od gotické patrové kvadratury pod dnešním barokním konventem. Objekt byl podsklepen a nenavazovaly na něj žádné další stavby. V rámci jeho stavebního vývoje bylo identifikováno celkem pět stavebních fází a jeho zánik lze spojit s výstavbou barokního konventu v závěru 17. století. Dle autorů nemusel být primárně konventní stavbou, ale lze jej s jistou opatrností považovat za sídlo Viléma z Pulína darované premonstrátkám snad i spolu se starším vlastnickým kostelem.
This contribution brings information about the results of rescue archaeological research in the complex of the former Premonstratensian convent in Dolní Kounice, established by Moravian nobleman Vilém of Pulín in 1181. The most important outcome of the research that took place in 2012–2013 was the unearthing of a Romanesque (late 12th century) single-wing building of 18.6 × 8.6 m situated north of the Gothic one-floor quadrature, under the present baroque convent. The construction had a cellar and was not adjoined by any other buildings. Five construction phases have been identified within its building development; its decline was probably associated with the construction of the baroque convent in the late 17th century. The authors believe that it was not primarily a convent-type building but could be considered the seat of Vilém of Pulín made over to the Premonstratensians, possibly together with an older affiliated church.