2

Title: Archaeologia historica
Year: 2015
Volume: 40
Issue: 2
Publication year
2015
ISSN
0231-5823 (print)
2336-4386 (online)
Note
  • Překlady německých resumé Bernd Magar, anglických abstrakt Irma Charvátová, Tony Long. Jazykové korektury Alena Benešová (čeština), Marika Gajdošíková (slovenština).
Topic
Title Document
Prezentace archeologických památek v Čechách : archeologické areály in situ – příklady z Pražského hradu a Vyšehradu | 331–351
Boháčová, Ivana
PDF
Title Document
Hradba jako kulturněhistorický problém: barokní fortifikace pražského levobřeží v písemnostech fortifikační komise Českého místodržitelství | 353–367
Hasilová, Pavla; Hasil, Jan
PDF
Title Document
Nový hrad u Kunratic v Praze : výzkum a obnova zanikající hradní stavby | 369–393
Podliska, Jaroslav; Semerád, Matouš
PDF
Title Document
Hrad Zvíkov jako torzální architektura | 395–427
Varhaník, Jiří
PDF
Title Document
Výzkum a dokumentace zříceniny hradu Přimda : aplikace dokumentačních a prospekčních metod v areálu hradní zříceniny | 429–455
Sokol, Petr
PDF
Title Document
Dokumentace reliktů předhradí hradu Strádova (okres Chrudim) | 457–473
Musil, Jan; Netolický, Petr
PDF
Title Document
Nález mobilního penězokazeckého vybavení na hradě Žampach (okres Ústí nad Orlicí) | 475–491
Cejpová, Miroslava; Hložek, Martin
PDF
Title Document
Dva opevněné objekty u Bernartic (okres Písek) : k otázce jejich vztahu, funkční interpretace a souvislostí | 493–505
Gersdorfová, Zlata; Hložek, Josef; Menšík, Petr; Procházka, Milan
PDF
hidden section Tvrze na Rakovnicku
Title Document
Tvrze na Rakovnicku | 507–533
Novák, David; Vařeka, Pavel
PDF
Title Document
Revitalizace hradní zříceniny Rokštejn a perspektivy jejího kulturního využití | 535–551
Měřínský, Zdeněk; Plaček, Miroslav
PDF
Title Document
Stavební vývoj a dispozice předhradí hradu Skály : příspěvek k poznání předhradí menších hradů | 553–581
Belcredi, Ludvík
PDF
Title Document
Výskum hradu Dobrá Niva v rokoch 2013 a 2014 | 583–595
Beljak Pažinová, Noémi; Beljak, Ján; Šimkovic, Michal
PDF
Title Document
Archeologický výskum hradu Gýmeš v rokoch 2013–2014 | 597–611
Bielich, Mário; Elgyütt, Jozef
PDF
Title Document
Príspevok k budovaniu opevnení po mongolskom vpáde na Spiši | 613–637
Janovská, Magdaléna; Olejník, Vladimír
PDF
Title Document
K interpretaci archeologického výzkumu baziliky sv. Petra a Pavla na Vyšehradě | 639–659
Nechvátal, Bořivoj
PDF
Title Document
Varianty metodiky prezentácie hodnotných vrstiev a nálezov interiéru Kostola sv. Margity Antiochijskej v Kopčanoch | 661–681
Botek, Andrej; Erdélyi, Róbert; Vachová, Barbora
PDF
Title Document
Príspevok k datovaniu vzniku Rotundy sv. Juraja v Nitrianskej Blatnici | 683–689
Bóna, Martin; Barta, Peter
PDF
Title Document
Chronometrický výskum murív Kostola sv. Juraja v Kostoľanoch pod Tribečom | 691–709
Barta, Peter; Bóna, Martin; Keleši, Marián
PDF
Title Document
Kamenárske značky z Kaplnky sv. Jakuba v Bratislave | 711–731
Šimončičová Koóšová, Petra; Lesák, Branislav; Pivko, Daniel
PDF
Title Document
Ranostredoveké kláštory na Slovensku: torzálna architektúra – torzálne poznatky – torzálne hypotézy | 733–777
Pomfyová, Bibiana
PDF
Title Document
Torzální architektura v historickém jádru Plzně na příkladu špitálního kostela sv. Máří Magdaleny | 779–797
Dudková, Veronika; Orna, Jiří; Waldmannová, Marcela
PDF
Title Document
K nejstarším stavebním dějinám a typologii románského kostela Všech svatých ve Starých Hvězdlicích (okres Vyškov) | 799–817
Janiš, Dalibor; Vácha, Zdeněk; Vrla, Radim
PDF
Title Document
Ke stavu poznání stavebních dějin bývalého kláštera premonstrátek Rosa Coeli v Dolních Kounicích : nález románského obytného objektu pod stavbou barokního konventu | 819–837
Merta, David; Peška, Marek
PDF
Title Document
Panenský klášter v Doubravníku | 839–855
Staněk, Pavel
PDF
Title Document
Nálezy keramiky z obranných priekop mesta Žilina | 857–875
Španihel, Samuel
PDF
Title Document
Banskobystrický stredoveký a novoveký vodovod vo svetle archeologických nálezov a písomných prameňov | 877–893
Mácelová, Marta
PDF
Title Document
Nález židovské rituální lázně – mikve – v Chrudimi : záchranný archeologický výzkum na Jánském předměstí v roce 2013 | 895–911
Frolík, Jan; Pecinovská, Monika; Vepřeková, Jana
PDF
Title Document
Kožené artefakty z České ulice v Brně | 913–927
Hoch, Aleš; Staněk, Pavel
PDF
Title Document
Stredoveký meč z obce Bohdan Rakhivského rajónu Zakarpatskej oblasti Ukrajiny | 929–939
Prochnenko, Ìgor Anatolìjovič; Kalìnìčenko, Vìtalìj Andrìjovič
PDF
Title Document
Medailonové kachle z Javorníka | 941–955
Tymonová, Markéta
PDF
Kronika – Chronik
Title Document
František Kašička osmdesátníkem | 957–960
Nechvátal, Bořivoj
PDF
hidden section Zkratky
Title Document
Zkratky | 961–965
PDF
Title Document
Dosavadní celostátní konference k problematice historické archeologie a jejich publikace | [970]–[971]
PDF